Mundtlig eksamen

Afholdelse af eksamen

Mundtlig eksamen afholdes kl. 09.00-17.00. Du skal møde senest 30 minutter før eksamen begynder. 

Brug af PC

Skolen stiller en PC til rådighed i forberedelsestiden. Hvad enten du benytter skolens eller din egen medbragte PC, skal du være opmærksom på, at IT-afdelingen tager stikprøver for at tjekke de adresser, der er blevet besøgt i forberedelsestiden.

Eksamensformer

Der er mange forskellige typer af forberedelse og forberedelsestid til de mundtlige eksamener.
Så derfor: Forhør dig nøje hos din lærer eller din vejleder om, hvordan din eksamen forløber, og hvor du eventuelt skal trække dit eksamensspørgsmål. Hvert fag kan være forskelligt.

Under forberedelse til eksamen må du ikke forlade forberedelseslokalet. 

Det er dit eget ansvar at orientere dig om regler, tidspunkter m.m. på LUDUS Web.