Elevhistorier

Hvert år hjælper VUC mange elever igennem en ungdomsuddannelse eller særlige forløb, som er adgangsgivende for at eleverne kan komme videre i uddannelse. Du kan møde nogle af de nuværende og tidligere elever fortælle om deres forløb hos os, og hvad de drømmer om i fremtiden. 

 • Andreas - "Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”

  Militæret gav fokus til studierne
  Andres Søgaard Gabel er 20 år og i gang med 2.HF på VUC i Slagelse. HF-student på 2 år og videre til universitetet. Det kræver disciplin og fokus. Uni-pakken på HF giver en individuel uddannelse, målrettet præcis de fag, man skal bruge for at søge ind på en lang videregående uddannelse. Der er studier, men også studieliv, og Andreas har gang i meget andet til gavn for fællesskabet:
  Formand for kursistrådet, medlem af VUC VS’ bestyrelse og naturligvis studerende på den 2-årige HF i Slagelse.

  Men atypisk for VUC-elever har Andreas med egne ord ”haft det nemt i folkeskolen”. Nok for nemt. Prøvede først STX, så et studenterkursus, men gnisten var der ikke rigtig. Han trængte til luftforandring og lidt tilfældigt fik han job på et bosted for handicappede, hvor han arbejdede i knap 1 år. Andreas blev indkaldt til session og før han vidste af det – som tidligere pacifist og modstander af alle former for krig – havde han meldt sig frivilligt og blev soldat.

  En pacifist i militæret
  ”De vigtigste 4 måneder i mit liv”, indleder Andreas. Militæret ændrede fuldstændig den lidt laissez faire-agtige tilgang til tilværelsen. ”Jeg lærte disciplin, struktur, fokus – og altoverskyggende – respekt for fællesskabet og gruppen”. Andreas søgte en karriere i militæret, plan A, men det lykkedes ikke at blive optaget på den ønskede uddannelse. Plan B: at få gjort sin studentereksamen færdig.

  HF – et voksent fælleskab
  Andreas søgte ind på HF på VUC i Slagelse og går nu på 2. år på ”unipakken”, for at blive klar til universitetet på 2 år. Dette indebærer flere fag og fag på højere niveauer på det sidste år. Andreas syntes, han havde spildt tid nok: ”Militæret har lært mig at fokusere, at koncentrere mig 100% om en opgave. Jeg har opdaget, at jeg kan arbejde”, fortæller Andreas. ”Det lærte jeg ikke på STX eller på studenterkurset – det lærte jeg i militæret og i mit job”. HF på VUC var et helt bevidst tilvalg: ”Jeg orkede ikke tøsefnidder og manglende seriøsitet, derfor blev det HF på VUC, fordi der er et voksent studiemiljø”, fortæller Andreas. Karaktererne er ikke et mål i sig selv – men de skal være høje nok til at være adgangsgivende til ingeniørstudiet. Processen er vigtig – man skal gøre sit bedste, ellers er det for slapt – ”hvis du får 7 efter hårdt arbejde er det OK. Men hvis du får 7, når du kunne have fået 12, så er det bare ikke godt nok”, fortæller Andreas med lyn i øjnene. Meget på HF er individuelt tilrettelagt, men studieteknikker og studiemetoder er en vigtig grundtræning. ”På HF har jeg lært at disponere min tid – at holde fokus”, fortæller Andreas videre, det er simpelt hen nødvendigt for at komme igennem på 2 år med de fagkombinationer og niveauer, han har valgt.

  Fællesskab hjemme – og i skolen
  Andreas fortæller, at det i høj grad er militæret, der har skærpet og formet hans fornemmelse for kollektivet – hvor vigtigt fællesskabet er, når man skal præstere sammen. Men familien spiller også en stor rolle. Andreas bor sammen med sin mor og 2 brødre, og de føler et stort ansvar for hinanden – og har det sjovt sammen. Brødrene er meget forskellige og har valgt ret forskellige livsbaner og har forskellige udfordringer, men som Andreas uddyber: ”Jeg har lært at tackle personlige udfordringer derhjemme, men fagligt fokus fik jeg først i militæret”. Klassen er der som en ramme for det hele – jeg er glad for min klasse, de fleste af os er mindst lige så målrettede, som jeg selv er – og forskelligheden fungerer og udvider ofte vores horisont og blik for andre muligheder. ”Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”, og ifølge Andreas er det hidtil lykkedes ganske godt.

  Ordentlighed – en kerneværdi
  Andreas gik ind i kursistrådet for at forandre og bidrage til studiemiljøet – og ikke mindst diskutere med de andre kursister og elever på skolen, hvordan de i fællesskab kan tilføre mere socialt liv på VUC i Slagelse. ”Måske kan jeg i bestyrelsen også være med at påvirke værdigrundlaget på skolen – det er i alt fald mit mål – ligesom jeg gerne vil blive klogere på organisationen. ”Men”, indrømmer han, ”jeg er også et konkurrencemenneske, og det ser da godt ud på mit CV, at jeg er så aktiv som jeg er”. Andreas har dog opdaget undervejs, at deltagelse i kursistråd og bestyrelse er værdifulde fora, hvor man kan få indflydelse, hvis man er aktiv. Igen: ”du skal kunne være tilfreds med din egen indsats og arbejde sammen for et godt resultat”. En ung mand med nogle måske gammeldags værdier: ”ordentlighed, at gøre sig umage” fx – men Andreas opleves som en ”first mover”. De gamle værdier får nyt liv i en ny generation af studerende – det glæder vi os til at se mere af.

 • Nicoline - ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”

  Ordblind – men bestemt ikke hjælpeløs
  Mange skoleskift, mange misforståelser, mange dårlige oplevelser – sådan var Nicolines folkeskoletid. ”Flere sagde jeg var dum”, fortæller Nicoline videre. Hun måtte gå klassetrin om, fordi lærerene mente hun var ”for dum”. Alle skoleskiftene endte til sidst ud i skolegang på en skole for handicappede. Nicoline troede til sidst, der var noget ”galt” med hende. Var hun handicappet?

  ”Jeg havde ikke opbakning hjemmefra”, fortsætter hun. Det var en af grundene til at hun i en alder af bare 16 år flyttede hjemmefra og som 17-årig fik sin egen lejlighed. Før Nicoline begyndte på VUC, havde hun fast fuldtidsjob i en lokal tøjbutik. Hun arbejder stadig i tøjbutikken, men på nedsat tid og tilpasset timerne på VUC. I fritidsjobbet som sælger, finder Nicoline mange løsninger på sin ordblindhed. I stedet for at gå i panik over ikke at kunne stave til noget bestemt, beder hun i stedet kunderne om at skrive det.

  Uddannelse, udvikling, fællesskab
  Foråret 2018 begyndte Nicoline på VUC for at tage den 9. klasse, hun aldrig fik i grundskolen. Først på VUC blev Nicoline testet for ordblindhed. ”Det var rart endelig at finde ud af, hvem jeg er. Jeg var ikke længere hende den dumme”, siger Nicoline. VUC har hjulpet Nicoline med hjælpemidler, så hendes hverdag med ordblindhed er blevet nemmere. Timerne med ordblindeundervisning har gjort en kæmpe forskel og har været de bedste, smiler Nicoline. Hold med max. 6 kursister gør undervisningen mere intensiv, og man får den hjælp, man har brug for. Den intensive hjælp til Nicoline og hendes ordblindhed gav gode resultater til eksamen i juni 2018, hvor hun fik 12 i skriftlig fremstilling i dansk på 9. klasse. Rej sejt gået af én, der var dømt ude i folkeskolen. 

  Drømmen om uddannelse
  Nicoline drømmer om at tage butiksuddannelse via EUX. Hun elsker arbejdet ved at sælge et produkt til kunder, og kundekontakten er hun også rigtig glad for. Det skal nok lykkes, for i august 2018 begyndte Nicoline i 10. klasse på VUC. En stor sidegevinst ved VUC er de veninder, hun har fået på VUC i Ringsted. ”Vi har et rigtig godt venskab, selvom vi er meget forskellige”. Fællesskabet har/har haft stor betydning for Nicoline både i og uden for skolen. ”Man bliver stærkere dag for dag”, som hun siger.

  På VUC er vi alle lige
  ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”. Nicoline er glad for den gode dialog, man kan have med sin lærere, de ved, der er andet end skolen – man har et liv ved siden af skolen, som også skal passes. Det er dette fine fællesskab, man bliver en del af, når man går på VUC.

  Ordblindhed er godt nok et handicap, som kan give udfordringer i hverdagen. Men ligesom nærsynede kan få briller, så de kan se langt, så kan ordblinde få hjælpemidler på VUC – som kan hjælpe i uddannelse eller job. Det er faktisk fastlagt ved lov, at ordblinde har ret til at blive ligestillet med ikke-ordblinde – så ring og hør om de mange muligheder, der er.

 • Christina Molsing - "Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske

   Vejen til VUC
  Christina er 26 år, gift og har 2 børn. Christina er oprindeligt uddannet SOSU-hjælper i 2013. Hun var glad for sit job, men en sygemelding fik hende til at tænke over uddannelse. ”Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske”, fortæller Christina. Da hun arbejdede som SOSU-hjælper, arbejdede hun sammen med sygeplejersker. Dét vakte interessen. Mange fra Christinas folkeskoleklasse valgte gymnasiet, men ikke hende. Det var en svær tid i folkeskolen med mobning og manglende tro på sig selv, så Christina valgte SOSU-vejen.

  Uddannelse, skole og familieliv
  ”Det er ikke hårdt at tage en uddannelse - det er hvad man gør det til, fortsætter Christina. Det handler om prioritering mellem skole og familieliv. ”Jeg har læst lektier om aftenen, når børnene var lagt i seng”. Det har kunnet lade sig gøre, fordi dialogen med lærerne har været der hele tiden. Det har betydet meget for Christina. ”Lærerne har været forstående, når der har været noget med børnene fx. De har været overbærerende”. Klassen har været god og dynamisk. ”Måske har jeg været klassens mor”, griner hun, og det gør Christina meget – og det vækker tillid. De andre fra klassen har talt med Christina, hvis de har villet snakke eller haft brug for et råd. Christina har selv haft noget at slås med – nemlig ordblindhed. Først på VUC gik det op for Christina, at udfordringerne i folkeskolen måske var pga. ordblindheden. VUC’s IT-værksted har hjulpet Christina rigtig meget. Hun har flittigt brugt IT-værkstedet til at få hjælp og vejledning til at bruge alle de hjælpemidler, man kan få som ordblind. IT-værkstedet er tilrettelagt sådan, at alle får præcis den hjælp de lige har brug for. Det kan være særlige IT-programmer til PC’en, eller hjælp til at bruge telefonen som ”skriveredskab”.

  Drømmejobbet
  Var for Christina tidligere sygeplejerske, men de skæve arbejdstider passer ikke godt ind i familielivet. Derfor overvejer hun i stedet at tage grundforløbet til kontoruddannelsen. ”Jeg har set den service og venlighed, der har været i Studieservice på VUC”, afslutter Christina. Det har inspireret til at søge et administrativt job i stedet, måske på en skole som VUC. ”Jeg kan godt lide at hjælpe andre og have kontakt med dem”. Det er der jo gode muligheder for på en skole med kontakt til masser af elever, kursister og gæster.

 • Jeanette Trotter - ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance"

   VUC giver alle en ny start
  ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance”, siger Jeanette og fortæller om det gode samarbejde, der har været mellem lærere og vejledere.

  VUC er med til at åbne dørene for Jeanettes drøm om at blive forlagsredaktør, da hun godt kan lide at skrive bøger. Derved opstod interessen for at hjælpe andre med deres skriverier.

  Nye muligheder i Irland 
  En målrettet og samtidig meget bevidst mor, Jeanette, begyndte sin vej gennem uddannelsessystemet for mere end 10 år siden. ”Jeg har egentlig nok altid set op til min søster” siger hun. Derfor valgte Jeanette at gå i gymnasiet ligesom sin søster. Men efter 1 år viste det sig, at det nok ikke var den helt rigtige vej for Jeanette. I stedet blev det ”drømme- uddannelsen” som dyrepasser. Det var heller ikke rigtig noget. Så forsøgte Jeanette sig som møbelpolstrer og måtte flytte fra Sjælland til Jylland. Men der var ingen elevplads at få, så Jeanette rejste hjem igen efter grundforløbet. Jeanette tænkte: ”Hellere uddannelse end ingen uddannelse”, og besluttede sig for at gøre uddannelsen som dyrepasser færdig, hvilket skete i 2013. I den forbindelse fortsatte hun til Irland, hvor hun forbedrede sine menneske- og engelskkundskaber. Jeanette har skrevet, siden hun var 15, men det er først i de senere år, at der er kommet skred i skriverierne igen – på engelsk. I Irland blev Jeanette ansat på en spring-rideskole i County Kilkenny, hvor hun var staldhjælp i 5 måneder. ”Ud over at få en oplevelse for livet, fik jeg grundlagt min indstilling til livet - ”livet består af valg - så jeg vælger at se det positive i enhver situation”. Jeanette fik selvværd og selvtillid.

  Livet som mor og studerende
  Jeanette er meget bevidst om, hvad hun vil. Livserfaring er et nøgleord, som vi ofte møder på VUC. Jeanettes livserfaring, kan hun bruge og give videre til sine klassekammerater på VUC. ”Jeg er god til at give en håndsrækning til de andre – jeg lytter til dem og har de brug for hjælp, så hjælper jeg gerne”.

  Jeanette har fundet en hel klar skillelinje mellem det at være enlig mor og studerende på VUC. ”Når jeg er hjemme er jeg mor, og når jeg er i skole er jeg studerende” forklarer Jeanette. Trods rollen som mor 100% af tiden, så får Jeanette gode karakterer. Det arbejder hun også hen imod. ”Jeg kan lide alle mine fag, og hvis der endelig er noget som er øv, så finder jeg i stedet det positive ved tingene”. Hun fortæller mig om, da hun første gang var på VUC til et infomøde med efterfølgende optagelsesprøve for at komme ind på HF. Hendes første tanke var; ”bare jeg ikke er den ældste og kommer ind i en klasse med kliker og tøsefnidder”. Men det holdt overhovedet ikke stik. ”Jeg er kommet ind i en utrolig velfungerende klasse”, siger hun med et smil på læben. Jeanette har det gode råd til andre på VUC og kommende kursister – ”mød op til undervisningen, så når du langt”.

  Jeanette er en kursist, der engagerer sig i sit studium; hun har bl.a. deltaget som kursist ved vores Åbent Hus-arrangement d. 8. februar på VUC i Slagelse. VUC giver kursister som Jeanette nye muligheder, men det er også kursister som Jeanette, der skaber det helt særlige studiemiljø, hvor man hjælper hinanden igennem, ikke på trods af tidligere livserfaringer, men netop pga. dem.

 • Thoke og Karolina - HF enkeltfag i Korsør

  Thoke tog efter folkeskolen uddannelse som IT-supporter på Ballerup Tekniske Skole. Thoke har altid arbejdet og sat pris på at være dygtig til det han gør. Effektiviseringer og en udflytning af konens arbejde åbnede for helt andre muligheder. ”Man må erkende, man skal have eksamenspapirer i dag”. Thokes plan er at læse jura på Københavns Universitet - så planen er en HF med gode karakterer. Flex i Slagelse har været en god oplevelse, fordi det er tilrettelagt ”ungdomsdigitalt”. Det passer godt ind i en børnefamilie, så man kan læse, når der er ro om aftenen og man kan møde op til aftentimer på skolen med mulighed for spørgsmål og hjælp til faget. Thoke er også glad for sit forløb i Korsør. Et lille sted, som gør alt mere fleksibelt. Alle er velkomne, og målet er at få kursisten igennem. ”Det kan mange andre skoler godt lære af! Uddannelse på VUC kan fint kombineres med et arbejdsliv. Og så er det alment dannende at gå på VUC”.

  Karolina er fra Polen, og gik i skole i Polen til og med 6. klasse. Karolina kom til Danmark og har taget overbygningen i en dansk folkeskole. Det første år i en modtageklasse, men de næste år i en normal klasse. ”Det var hårdt arbejde at lære det danske,” husker Karolina.
  Hun valgte at tage HF i Korsør som ”et sidste udkald”. For efter mange år i ufaglærte jobs – bl.a. 20 år som servitrice i København, var hun klar over, at et hårdt fysisk job med skæve arbejdstider ville hun ikke kunne holde til i længden. Først ville Karolina være blomsterbinder, men en graviditet satte en stopper for den plan. HF i Korsør blev en gylden mulighed. Karolina er enlig mor med 4 børn, men siger: ”Jeg kan noget, og jeg vil noget!” Så næste år vil Karolina gøre sin HF færdig i Slagelse og derefter en læse jura, engelsk eller psykologi.
  Karolina har boet det meste af sit liv i København, kom til Korsør for 4 år siden. Hun har nydt at gå i skole på det lille sted i Korsør. Der er hyggeligt i en lille afdeling, hvor alle kender hinanden. ”Det er hårdt at gå i skole, og man skal arbejde for at få de gode resultater; men det bedste er næsten at mødes og kunne snakke med andre voksne,” slutter Karolina af med et lille smil.

   

 • Layla Abass - ”De er stolte af deres mor"

  Layla har været i Danmark siden 2003. ”De første 7 år lavede jeg ingenting”, siger Layla. Layla var blevet familiesammenført, men havde ikke opholdstilladelse, og måtte derfor ikke deltage i hverken sprogundervisning eller integrationsprogram.

  Spild af liv

  ”Det var spild af liv, siger Layla. Efter opholdstilladelsen kom i hus, begyndte Layla på sprogcenter i Slagelse og tog efter 1,5 år Prøve i Dansk 2. Layla begyndte at gøre rent, så hun kunne blive selvforsørgende. Layla har også arbejdet som pædagogmedhjælper – og efter HF, som Layla netop har afsluttet, skal hun læse til socialrådgiver på UC Lillebælt i Odense. Det bliver ikke noget problem at pendle, for der er fuld opbakning fra både mand og de 2 store drenge på 10 og 13 år. ”De er stolte af deres mor”, fortæller Layla. Hun er optaget fra september 2018, men skal lige have overstået en barselsorlov først.

  Uddannelse kan løse mange problemer

  Layla taler 4 sprog, kurdisk som modersmål, dansk, engelsk og arabisk som andetsprog. Da Layla begyndte på VUC, ville hun helst gå i en dansk klasse. ”Så talte jeg nemlig dansk hele tiden”, fortæller hun, og fik gode karakterer. Layla er rigtig glad for litteratur og har arbejdet som engelsklærer tidligere i Irak. Yndlingsforfattere er Jane Eyre. Også Henrik Ibsen, Et dukkehjem, har Layla læst -og tænkt meget over Noras rolle i familien. VUC har hjulpet til at få drømmen om uddannelse i Danmark opfyldt. Layla skifter spor, ligesom så mange andre voksne danskere – hun bliver omskolet som det hedder. Og vil tage sin uddannelse via e-Learning på UC Lillebælt i Odense.

  Layla bor i Korsør, og nyder det sociale liv i Korsør med mange venner og gode naboer. Min bedste veninde, Leyla, bor også i Korsør, fortæller hun.

  Mor er rollemodel

  Layla fortæller stolt videre: ”Min mand har støttet mig hele vejen. Han har selv arbejdet som svejser i 8 år, men er nu syg af KOL, så nu er det mig, der skal være rollemodel for børnene” og forsørge familien. ”Mine børn er også stolte af mig”. Layla har også overskud til at være lidt af en ”drømmeforælder” i børnenes skole, fordi hun er meget aktiv og deltagende i børnenes skoleliv. Når Layla får mere fritid, vil hun meget gerne være frivillig, men har stadig for mange lektier.

  Et godt råd til andre kvinder

  Layla har et godt råd til alle andre kvinder: ”I skal ikke sidde hjemme. I bliver psykisk syge. Du får et bedre liv ved at komme ud blandt andre”. 

  ”Begynd på VUC. Mine lærere har været supergode, alle i klassen har været rigtig glad for lærerne”. Jeg har heller aldrig mærket, at jeg er indvandrer. Ingen lærere er racister, lærerne har store hjerter. De kvindelige lærere er helt klart mine rollemodeller. Uddannelse kan løse mange problemer. ”Mine børn skal være studenter. De skal ikke have et hårdt job”.

 • Sabrine - ”Hvis man vil lære noget, så skal man kæmpe for det!”

  9. klasse på VUC vejen tilbage til erhvervsuddannelse
  Tiden på VUC har givet Sabrine troen på sig selv tilbage, så nu er det tid til at vise verden, at hun godt kunne! Derfor stiller hun op og fortæller sin historie.

  Sabrine er 28 år og godt på vej til at udleve drømmen om at blive gastronom. Vejen dertil er gået via 9. klasse på VUC, hvor Sabrines matematiklærer hjalp hende til at genfinde troen på sig selv.

  Kok + bager = sikkert job
  Allerede som 16-årig prøvede hun kræfter med uddannelsen som kok, men Sabrine var meget ung og troede ikke nok på sig selv. Skoleperioderne var en stor udfordring, så hun endte med helt at droppe ud. Sabrine blev uddannet social- og sundhedshjælper og arbejdede med dét i ca. 5 år. Det var dog alligevel ikke ønskejobbet. Hun oplevede, at der gradvist blev mindre tid til den personlige kontakt med borgerne. Så Sabrine valgte at stoppe.

  Hun har siden hun stoppede på VUC været i gang med uddannelsen som gastronom, men da hun ikke har kunne finde læreplads regionen, valgte hun at ændre retning. I dag er Sabrine i gang med grundforløbet til bager. ”Som kok er det altid godt at kunne bage. Det er der ikke mange kokke der kan, så det er et plus, når jeg skal ud og søge job bagefter”, fortæller Sabrine. 

  Dårlige skoleminder vendt til gode
  Sabrine fik aldrig afsluttet sin 9. klasse på efterskolen. Efterskolen blev valgt, fordi hun i grundskolen var ”én af dem fra specialklassen”, som fik specialundervisning. Sabrine havde ganske vist udfordringer i dansk, men følte sig ”dum”, fordi hun ikke forstod bestemte ting. Den dag i dag har Sabrine ikke gode minder: ”De to ord, specialklasse og specialundervisning, kan gøre mig helt vred indeni, den dag i dag”.

  Sabrine startede på VUC, fordi hun bare ikke ville ende på kontanthjælp. VUC måtte være vejen frem, da hun ikke havde en 9. klasses eksamen. ”Matematik var det fag, jeg havde sværest ved, men jeg fik rigtig god hjælp af min lærer på VUC. Endelig”. Sabrines lærer gav hende troen på sig selv igen. Læreren var en kæmpe hjælp og støtte under hele forløbet på VUC. Matematik er blevet meget lettere for Sabrine, og forløbet på VUC har også betydet nye venner, som hun stadig ses med.

  På VUC har Sabrine taget FVU matematik, trin 2 og bestod med flot karakter. Det var efter den afsluttet prøve hun startede på grundforløbet til gastronom. Sabrines gode råd til andre: ”Hvis man vil lære noget, så skal man kæmpe for det! Det har Sabrine gjort hele livet – og det har givet hende sejrene.

VUC Korsør
VUC Slagelse HF
VUC Ringsted HF
Ordblindeundervisning