Elevhistorier

Hvert år hjælper VUC mange elever igennem en ungdomsuddannelse eller særlige forløb, som er adgangsgivende for at eleverne kan komme videre i uddannelse. Du kan møde nogle af de nuværende og tidligere elever fortælle om deres forløb hos os, og hvad de drømmer om i fremtiden. 

 • Andreas - "Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”

  Militæret gav fokus til studierne
  Andres Søgaard Gabel er 20 år og i gang med 2.HF på VUC i Slagelse. HF-student på 2 år og videre til universitetet. Det kræver disciplin og fokus. Uni-pakken på HF giver en individuel uddannelse, målrettet præcis de fag, man skal bruge for at søge ind på en lang videregående uddannelse. Der er studier, men også studieliv, og Andreas har gang i meget andet til gavn for fællesskabet:
  Formand for kursistrådet, medlem af VUC VS’ bestyrelse og naturligvis studerende på den 2-årige HF i Slagelse.

  Men atypisk for VUC-elever har Andreas med egne ord ”haft det nemt i folkeskolen”. Nok for nemt. Prøvede først STX, så et studenterkursus, men gnisten var der ikke rigtig. Han trængte til luftforandring og lidt tilfældigt fik han job på et bosted for handicappede, hvor han arbejdede i knap 1 år. Andreas blev indkaldt til session og før han vidste af det – som tidligere pacifist og modstander af alle former for krig – havde han meldt sig frivilligt og blev soldat.

  En pacifist i militæret
  ”De vigtigste 4 måneder i mit liv”, indleder Andreas. Militæret ændrede fuldstændig den lidt laissez faire-agtige tilgang til tilværelsen. ”Jeg lærte disciplin, struktur, fokus – og altoverskyggende – respekt for fællesskabet og gruppen”. Andreas søgte en karriere i militæret, plan A, men det lykkedes ikke at blive optaget på den ønskede uddannelse. Plan B: at få gjort sin studentereksamen færdig.

  HF – et voksent fælleskab
  Andreas søgte ind på HF på VUC i Slagelse og går nu på 2. år på ”unipakken”, for at blive klar til universitetet på 2 år. Dette indebærer flere fag og fag på højere niveauer på det sidste år. Andreas syntes, han havde spildt tid nok: ”Militæret har lært mig at fokusere, at koncentrere mig 100% om en opgave. Jeg har opdaget, at jeg kan arbejde”, fortæller Andreas. ”Det lærte jeg ikke på STX eller på studenterkurset – det lærte jeg i militæret og i mit job”. HF på VUC var et helt bevidst tilvalg: ”Jeg orkede ikke tøsefnidder og manglende seriøsitet, derfor blev det HF på VUC, fordi der er et voksent studiemiljø”, fortæller Andreas. Karaktererne er ikke et mål i sig selv – men de skal være høje nok til at være adgangsgivende til ingeniørstudiet. Processen er vigtig – man skal gøre sit bedste, ellers er det for slapt – ”hvis du får 7 efter hårdt arbejde er det OK. Men hvis du får 7, når du kunne have fået 12, så er det bare ikke godt nok”, fortæller Andreas med lyn i øjnene. Meget på HF er individuelt tilrettelagt, men studieteknikker og studiemetoder er en vigtig grundtræning. ”På HF har jeg lært at disponere min tid – at holde fokus”, fortæller Andreas videre, det er simpelt hen nødvendigt for at komme igennem på 2 år med de fagkombinationer og niveauer, han har valgt.

  Fællesskab hjemme – og i skolen
  Andreas fortæller, at det i høj grad er militæret, der har skærpet og formet hans fornemmelse for kollektivet – hvor vigtigt fællesskabet er, når man skal præstere sammen. Men familien spiller også en stor rolle. Andreas bor sammen med sin mor og 2 brødre, og de føler et stort ansvar for hinanden – og har det sjovt sammen. Brødrene er meget forskellige og har valgt ret forskellige livsbaner og har forskellige udfordringer, men som Andreas uddyber: ”Jeg har lært at tackle personlige udfordringer derhjemme, men fagligt fokus fik jeg først i militæret”. Klassen er der som en ramme for det hele – jeg er glad for min klasse, de fleste af os er mindst lige så målrettede, som jeg selv er – og forskelligheden fungerer og udvider ofte vores horisont og blik for andre muligheder. ”Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”, og ifølge Andreas er det hidtil lykkedes ganske godt.

  Ordentlighed – en kerneværdi
  Andreas gik ind i kursistrådet for at forandre og bidrage til studiemiljøet – og ikke mindst diskutere med de andre kursister og elever på skolen, hvordan de i fællesskab kan tilføre mere socialt liv på VUC i Slagelse. ”Måske kan jeg i bestyrelsen også være med at påvirke værdigrundlaget på skolen – det er i alt fald mit mål – ligesom jeg gerne vil blive klogere på organisationen. ”Men”, indrømmer han, ”jeg er også et konkurrencemenneske, og det ser da godt ud på mit CV, at jeg er så aktiv som jeg er”. Andreas har dog opdaget undervejs, at deltagelse i kursistråd og bestyrelse er værdifulde fora, hvor man kan få indflydelse, hvis man er aktiv. Igen: ”du skal kunne være tilfreds med din egen indsats og arbejde sammen for et godt resultat”. En ung mand med nogle måske gammeldags værdier: ”ordentlighed, at gøre sig umage” fx – men Andreas opleves som en ”first mover”. De gamle værdier får nyt liv i en ny generation af studerende – det glæder vi os til at se mere af.

 • Nicoline - ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”

  Ordblind – men bestemt ikke hjælpeløs
  Mange skoleskift, mange misforståelser, mange dårlige oplevelser – sådan var Nicolines folkeskoletid. ”Flere sagde jeg var dum”, fortæller Nicoline videre. Hun måtte gå klassetrin om, fordi lærerene mente hun var ”for dum”. Alle skoleskiftene endte til sidst ud i skolegang på en skole for handicappede. Nicoline troede til sidst, der var noget ”galt” med hende. Var hun handicappet?

  ”Jeg havde ikke opbakning hjemmefra”, fortsætter hun. Det var en af grundene til at hun i en alder af bare 16 år flyttede hjemmefra og som 17-årig fik sin egen lejlighed. Før Nicoline begyndte på VUC, havde hun fast fuldtidsjob i en lokal tøjbutik. Hun arbejder stadig i tøjbutikken, men på nedsat tid og tilpasset timerne på VUC. I fritidsjobbet som sælger, finder Nicoline mange løsninger på sin ordblindhed. I stedet for at gå i panik over ikke at kunne stave til noget bestemt, beder hun i stedet kunderne om at skrive det.

  Uddannelse, udvikling, fællesskab
  Foråret 2018 begyndte Nicoline på VUC for at tage den 9. klasse, hun aldrig fik i grundskolen. Først på VUC blev Nicoline testet for ordblindhed. ”Det var rart endelig at finde ud af, hvem jeg er. Jeg var ikke længere hende den dumme”, siger Nicoline. VUC har hjulpet Nicoline med hjælpemidler, så hendes hverdag med ordblindhed er blevet nemmere. Timerne med ordblindeundervisning har gjort en kæmpe forskel og har været de bedste, smiler Nicoline. Hold med max. 6 kursister gør undervisningen mere intensiv, og man får den hjælp, man har brug for. Den intensive hjælp til Nicoline og hendes ordblindhed gav gode resultater til eksamen i juni 2018, hvor hun fik 12 i skriftlig fremstilling i dansk på 9. klasse. Rej sejt gået af én, der var dømt ude i folkeskolen. 

  Drømmen om uddannelse
  Nicoline drømmer om at tage butiksuddannelse via EUX. Hun elsker arbejdet ved at sælge et produkt til kunder, og kundekontakten er hun også rigtig glad for. Det skal nok lykkes, for i august 2018 begyndte Nicoline i 10. klasse på VUC. En stor sidegevinst ved VUC er de veninder, hun har fået på VUC i Ringsted. ”Vi har et rigtig godt venskab, selvom vi er meget forskellige”. Fællesskabet har/har haft stor betydning for Nicoline både i og uden for skolen. ”Man bliver stærkere dag for dag”, som hun siger.

  På VUC er vi alle lige
  ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”. Nicoline er glad for den gode dialog, man kan have med sin lærere, de ved, der er andet end skolen – man har et liv ved siden af skolen, som også skal passes. Det er dette fine fællesskab, man bliver en del af, når man går på VUC.

  Ordblindhed er godt nok et handicap, som kan give udfordringer i hverdagen. Men ligesom nærsynede kan få briller, så de kan se langt, så kan ordblinde få hjælpemidler på VUC – som kan hjælpe i uddannelse eller job. Det er faktisk fastlagt ved lov, at ordblinde har ret til at blive ligestillet med ikke-ordblinde – så ring og hør om de mange muligheder, der er.

 • Christina Molsing - "Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske

   Vejen til VUC
  Christina er 26 år, gift og har 2 børn. Christina er oprindeligt uddannet SOSU-hjælper i 2013. Hun var glad for sit job, men en sygemelding fik hende til at tænke over uddannelse. ”Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske”, fortæller Christina. Da hun arbejdede som SOSU-hjælper, arbejdede hun sammen med sygeplejersker. Dét vakte interessen. Mange fra Christinas folkeskoleklasse valgte gymnasiet, men ikke hende. Det var en svær tid i folkeskolen med mobning og manglende tro på sig selv, så Christina valgte SOSU-vejen.

  Uddannelse, skole og familieliv
  ”Det er ikke hårdt at tage en uddannelse - det er hvad man gør det til, fortsætter Christina. Det handler om prioritering mellem skole og familieliv. ”Jeg har læst lektier om aftenen, når børnene var lagt i seng”. Det har kunnet lade sig gøre, fordi dialogen med lærerne har været der hele tiden. Det har betydet meget for Christina. ”Lærerne har været forstående, når der har været noget med børnene fx. De har været overbærerende”. Klassen har været god og dynamisk. ”Måske har jeg været klassens mor”, griner hun, og det gør Christina meget – og det vækker tillid. De andre fra klassen har talt med Christina, hvis de har villet snakke eller haft brug for et råd. Christina har selv haft noget at slås med – nemlig ordblindhed. Først på VUC gik det op for Christina, at udfordringerne i folkeskolen måske var pga. ordblindheden. VUC’s IT-værksted har hjulpet Christina rigtig meget. Hun har flittigt brugt IT-værkstedet til at få hjælp og vejledning til at bruge alle de hjælpemidler, man kan få som ordblind. IT-værkstedet er tilrettelagt sådan, at alle får præcis den hjælp de lige har brug for. Det kan være særlige IT-programmer til PC’en, eller hjælp til at bruge telefonen som ”skriveredskab”.

  Drømmejobbet
  Var for Christina tidligere sygeplejerske, men de skæve arbejdstider passer ikke godt ind i familielivet. Derfor overvejer hun i stedet at tage grundforløbet til kontoruddannelsen. ”Jeg har set den service og venlighed, der har været i Studieservice på VUC”, afslutter Christina. Det har inspireret til at søge et administrativt job i stedet, måske på en skole som VUC. ”Jeg kan godt lide at hjælpe andre og have kontakt med dem”. Det er der jo gode muligheder for på en skole med kontakt til masser af elever, kursister og gæster.

 • Jeanette Trotter - ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance"

   VUC giver alle en ny start
  ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance”, siger Jeanette og fortæller om det gode samarbejde, der har været mellem lærere og vejledere.

  VUC er med til at åbne dørene for Jeanettes drøm om at blive forlagsredaktør, da hun godt kan lide at skrive bøger. Derved opstod interessen for at hjælpe andre med deres skriverier.

  Nye muligheder i Irland 
  En målrettet og samtidig meget bevidst mor, Jeanette, begyndte sin vej gennem uddannelsessystemet for mere end 10 år siden. ”Jeg har egentlig nok altid set op til min søster” siger hun. Derfor valgte Jeanette at gå i gymnasiet ligesom sin søster. Men efter 1 år viste det sig, at det nok ikke var den helt rigtige vej for Jeanette. I stedet blev det ”drømme- uddannelsen” som dyrepasser. Det var heller ikke rigtig noget. Så forsøgte Jeanette sig som møbelpolstrer og måtte flytte fra Sjælland til Jylland. Men der var ingen elevplads at få, så Jeanette rejste hjem igen efter grundforløbet. Jeanette tænkte: ”Hellere uddannelse end ingen uddannelse”, og besluttede sig for at gøre uddannelsen som dyrepasser færdig, hvilket skete i 2013. I den forbindelse fortsatte hun til Irland, hvor hun forbedrede sine menneske- og engelskkundskaber. Jeanette har skrevet, siden hun var 15, men det er først i de senere år, at der er kommet skred i skriverierne igen – på engelsk. I Irland blev Jeanette ansat på en spring-rideskole i County Kilkenny, hvor hun var staldhjælp i 5 måneder. ”Ud over at få en oplevelse for livet, fik jeg grundlagt min indstilling til livet - ”livet består af valg - så jeg vælger at se det positive i enhver situation”. Jeanette fik selvværd og selvtillid.

  Livet som mor og studerende
  Jeanette er meget bevidst om, hvad hun vil. Livserfaring er et nøgleord, som vi ofte møder på VUC. Jeanettes livserfaring, kan hun bruge og give videre til sine klassekammerater på VUC. ”Jeg er god til at give en håndsrækning til de andre – jeg lytter til dem og har de brug for hjælp, så hjælper jeg gerne”.

  Jeanette har fundet en hel klar skillelinje mellem det at være enlig mor og studerende på VUC. ”Når jeg er hjemme er jeg mor, og når jeg er i skole er jeg studerende” forklarer Jeanette. Trods rollen som mor 100% af tiden, så får Jeanette gode karakterer. Det arbejder hun også hen imod. ”Jeg kan lide alle mine fag, og hvis der endelig er noget som er øv, så finder jeg i stedet det positive ved tingene”. Hun fortæller mig om, da hun første gang var på VUC til et infomøde med efterfølgende optagelsesprøve for at komme ind på HF. Hendes første tanke var; ”bare jeg ikke er den ældste og kommer ind i en klasse med kliker og tøsefnidder”. Men det holdt overhovedet ikke stik. ”Jeg er kommet ind i en utrolig velfungerende klasse”, siger hun med et smil på læben. Jeanette har det gode råd til andre på VUC og kommende kursister – ”mød op til undervisningen, så når du langt”.

  Jeanette er en kursist, der engagerer sig i sit studium; hun har bl.a. deltaget som kursist ved vores Åbent Hus-arrangement d. 8. februar på VUC i Slagelse. VUC giver kursister som Jeanette nye muligheder, men det er også kursister som Jeanette, der skaber det helt særlige studiemiljø, hvor man hjælper hinanden igennem, ikke på trods af tidligere livserfaringer, men netop pga. dem.

 • Thoke og Karolina - HF enkeltfag i Korsør

  Thoke tog efter folkeskolen uddannelse som IT-supporter på Ballerup Tekniske Skole. Thoke har altid arbejdet og sat pris på at være dygtig til det han gør. Effektiviseringer og en udflytning af konens arbejde åbnede for helt andre muligheder. ”Man må erkende, man skal have eksamenspapirer i dag”. Thokes plan er at læse jura på Københavns Universitet - så planen er en HF med gode karakterer. Flex i Slagelse har været en god oplevelse, fordi det er tilrettelagt ”ungdomsdigitalt”. Det passer godt ind i en børnefamilie, så man kan læse, når der er ro om aftenen og man kan møde op til aftentimer på skolen med mulighed for spørgsmål og hjælp til faget. Thoke er også glad for sit forløb i Korsør. Et lille sted, som gør alt mere fleksibelt. Alle er velkomne, og målet er at få kursisten igennem. ”Det kan mange andre skoler godt lære af! Uddannelse på VUC kan fint kombineres med et arbejdsliv. Og så er det alment dannende at gå på VUC”.

  Karolina er fra Polen, og gik i skole i Polen til og med 6. klasse. Karolina kom til Danmark og har taget overbygningen i en dansk folkeskole. Det første år i en modtageklasse, men de næste år i en normal klasse. ”Det var hårdt arbejde at lære det danske,” husker Karolina.
  Hun valgte at tage HF i Korsør som ”et sidste udkald”. For efter mange år i ufaglærte jobs – bl.a. 20 år som servitrice i København, var hun klar over, at et hårdt fysisk job med skæve arbejdstider ville hun ikke kunne holde til i længden. Først ville Karolina være blomsterbinder, men en graviditet satte en stopper for den plan. HF i Korsør blev en gylden mulighed. Karolina er enlig mor med 4 børn, men siger: ”Jeg kan noget, og jeg vil noget!” Så næste år vil Karolina gøre sin HF færdig i Slagelse og derefter en læse jura, engelsk eller psykologi.
  Karolina har boet det meste af sit liv i København, kom til Korsør for 4 år siden. Hun har nydt at gå i skole på det lille sted i Korsør. Der er hyggeligt i en lille afdeling, hvor alle kender hinanden. ”Det er hårdt at gå i skole, og man skal arbejde for at få de gode resultater; men det bedste er næsten at mødes og kunne snakke med andre voksne,” slutter Karolina af med et lille smil.

   

 • Layla Abass - ”De er stolte af deres mor"

  Layla har været i Danmark siden 2003. ”De første 7 år lavede jeg ingenting”, siger Layla. Layla var blevet familiesammenført, men havde ikke opholdstilladelse, og måtte derfor ikke deltage i hverken sprogundervisning eller integrationsprogram.

  Spild af liv

  ”Det var spild af liv, siger Layla. Efter opholdstilladelsen kom i hus, begyndte Layla på sprogcenter i Slagelse og tog efter 1,5 år Prøve i Dansk 2. Layla begyndte at gøre rent, så hun kunne blive selvforsørgende. Layla har også arbejdet som pædagogmedhjælper – og efter HF, som Layla netop har afsluttet, skal hun læse til socialrådgiver på UC Lillebælt i Odense. Det bliver ikke noget problem at pendle, for der er fuld opbakning fra både mand og de 2 store drenge på 10 og 13 år. ”De er stolte af deres mor”, fortæller Layla. Hun er optaget fra september 2018, men skal lige have overstået en barselsorlov først.

  Uddannelse kan løse mange problemer

  Layla taler 4 sprog, kurdisk som modersmål, dansk, engelsk og arabisk som andetsprog. Da Layla begyndte på VUC, ville hun helst gå i en dansk klasse. ”Så talte jeg nemlig dansk hele tiden”, fortæller hun, og fik gode karakterer. Layla er rigtig glad for litteratur og har arbejdet som engelsklærer tidligere i Irak. Yndlingsforfattere er Jane Eyre. Også Henrik Ibsen, Et dukkehjem, har Layla læst -og tænkt meget over Noras rolle i familien. VUC har hjulpet til at få drømmen om uddannelse i Danmark opfyldt. Layla skifter spor, ligesom så mange andre voksne danskere – hun bliver omskolet som det hedder. Og vil tage sin uddannelse via e-Learning på UC Lillebælt i Odense.

  Layla bor i Korsør, og nyder det sociale liv i Korsør med mange venner og gode naboer. Min bedste veninde, Leyla, bor også i Korsør, fortæller hun.

  Mor er rollemodel

  Layla fortæller stolt videre: ”Min mand har støttet mig hele vejen. Han har selv arbejdet som svejser i 8 år, men er nu syg af KOL, så nu er det mig, der skal være rollemodel for børnene” og forsørge familien. ”Mine børn er også stolte af mig”. Layla har også overskud til at være lidt af en ”drømmeforælder” i børnenes skole, fordi hun er meget aktiv og deltagende i børnenes skoleliv. Når Layla får mere fritid, vil hun meget gerne være frivillig, men har stadig for mange lektier.

  Et godt råd til andre kvinder

  Layla har et godt råd til alle andre kvinder: ”I skal ikke sidde hjemme. I bliver psykisk syge. Du får et bedre liv ved at komme ud blandt andre”. 

  ”Begynd på VUC. Mine lærere har været supergode, alle i klassen har været rigtig glad for lærerne”. Jeg har heller aldrig mærket, at jeg er indvandrer. Ingen lærere er racister, lærerne har store hjerter. De kvindelige lærere er helt klart mine rollemodeller. Uddannelse kan løse mange problemer. ”Mine børn skal være studenter. De skal ikke have et hårdt job”.

 • Annalyn - ”Jeg prioriterer uddannelse og mine eksamener”

  Annalyn begyndte i august 2015, i 10. klasse på VUC i Ringsted. AVU er VUC’s tilbud om 9. og 10. klasse for voksne. Annalyn er 32 år gammel og har arbejdet siden hun var 16 år. Men arbejde er bestemt ikke det eneste talent, Annalyn har. Det er lykkedes Annalyn at få 10 og 12 i næsten alle fag på VUC. Så hun er et levende bevis på, at det med en målrettet indsats kan lykkes at tage en uddannelse på ret kort tid – også selv om man ikke er født i Danmark.

  På VUC kan man læse Dansk som Andetsprog – det er dansk for dem, der ikke er født i Danmark. Der er mange timers dansk hver uge, hvor der også er udtale og grammatik. Men i alle de andre fag går man sammen med helt almindelige danskere, og får dermed også trænet en masse talesprog med de andre kursister.

  Fra SOSU til laborant
  Fra sit hjemland, Filippinerne, er Annalyn uddannet SOSU-hjælper, og egentlig var det ”bare” det, hun ville, da hun kom til Danmark for 3,5 år siden. Annalyn husker tydeligt datoen, ”d. 21. januar 2013 kom jeg til Danmark”, fortæller hun. ”Jeg gik i gang med det samme med at lære dansk; gik på biblioteket med min mand, og vi lånte mange bøger”. Det er lykkedes for Annalyn at tage den højeste eksamen på sprogcentret (Danskuddannelse 3, red.) på kun 1 år og 4 måneder. Man kan først begynde på VUC, når man har afsluttet enten Danskuddannelse 2 eller 3 på et sprogcenter.

  Derudover har Annalyn arbejdet en del, men for tiden er det kun 3,5 time hver dag. ”Jeg prioriterer uddannelse og mine eksamener”, fortæller hun. Mens Annalyn har boet i Danmark har hun fået barn, gået på VUC og taget danskuddannelse. Intervieweren synes, at Annalyn har nået rigtig meget på den korte tid, og vi taler ubesværet sammen på dansk. Annalyn synes dog slet ikke, det er godt nok. ”Jeg vil gerne bidrage med løn, og udvikling til vores lille familie, og derfor vil jeg gerne være laborant”. Annalyn er vist født med en interesse for naturvidenskab, men da hun gjorde rent på Fødevarestyrelsen laboratorium i Ringsted, blev hun grebet endnu mere af stemningen på stedet. ”Nu vil jeg gerne selv arbejde i et laboratorium”, fortæller hun, ”ikke kun gøre rent, men uddannes som laborant. Når Annalyn ikke studerer eller arbejder, arbejder hun hjemme i haven, hvor hun både har køkkenhave og blomsterhave. Til at begynde med, talte hun engelsk med sin mand om alt det derhjemme – men det lærte hun jo ikke dansk af, så nu taler de kun dansk. Det hjælper også at have fået barn – man kommer til at lære mange nye mennesker at kende, når man får et lille barn.

  2 skolesystemer – 2 verdener
  ”Hvad har været den største udfordring i Danmark”? ”Skolesystemet i Danmark er meget anderledes”, forklarer Annalyn. Hun oplever, at det danske skolesystem er meget friere – og det betyder også, at man ikke altid behøver at være enige med lærerne. Vi taler lidt om, at vi netop i Danmark gør meget for, at lære eleverne at tage ansvar, og det betyder nogle gange, at underviserne får kritik. Annalyn synes dog, det er mærkeligt, at man må snakke i timerne. Men samtale er jo en måde at udvikle både sprog og demokratisk forståelse på, det taler vi også om. Annalyn fortæller, at hun er meget fokuseret og meget gerne vil lære nyt. Hun vil netop gerne i dialog med alle i klassen, og kan lide alle fagene i skolen. Naturvidenskab er dog favorit-faget, men matematik er også godt. ”Det bedste ved Danmark er friheden og pauserne; man kan trække frisk luft i pauserne. Nogle skoledage bliver lange, men jeg kan bedst lide at møde til tiden, så jeg er klar, når læreren kommer”.

  Annalyns fremtidsplan
  Til august begynder hun på HF. Hun tager alle de fag, der er nødvendige for at kunne søge ind på UC Sjælland, i Roskilde. Det skal helst være i Roskilde. Annalyn har styr på tingene – også på, at det kræver et ret højt gennemsnit at komme ind i Roskilde. Men som hun siger: ”Min mand og jeg er enige om at gå efter dén uddannelse, jeg brænder for”. Annalyn har været selvstændig siden hun var 16 år. Sådan var det bare, i Filippinerne, hvis man ville klare sig. Men det var hårdt fysisk arbejde at arbejde som SOSU-hjælper i Filippinerne. Så Annalyn ved, hvad hun IKKE vil. Annalyn har en plan. På VUC Vestsjælland Syd, er vi stolte af, at Annalyns vej har krydset vores.

VUC Korsør
VUC Slagelse HF
VUC Ringsted HF
Ordblindeundervisning