Kursistråd

Kursistrådet er en vigtig del af livet på VUC. Som medlem af kursistrådet har du stor mulighed for at have indflydelse på skolens hverdag og arrangementer. Kursistrådet fungerer som en kontakt til skolens ledelse og bestyrelse. Kursistrådet kan derfor tage sager op af fælles interesse for eleverne, og kursistrådet inddrages i debatter omkring skolen.

Der er valg til kursistrådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så kursistrådet kan komme hurtigt i gang.

Har du en god idé – så giv den videre til kursistrådet.

Medlemmer af kursistrådene 2018-2019

Repræsentanter fra Slagelse

 • Lasse Due
 • Julie Stegman
 • Andreas Gabel (valgt til bestyrelsen)
 • Julie Werk 

Du er velkommen til at kontakte kursistrådet på følgende mail adresse Slagelsekursistraad@vuc-vs.dk eller ved at skrive en besked i LUDUS Web.

Repræsentanter fra Ringsted

 • Rie Simone Nielsen
 • Rebekka Christensen
 • Maria Lærkenholt
 • Stina Elkjær Pedersen
 • Emil Egelykke Aalborg Hansen
 • Randam Maramba
 • Fatma Meric

Kursist medlemmer i bestyrelsen

Kursistrådets opgaver

Formål
Kursistrådet skal medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø og til at fremme det gode fællesskab på afdelingen.
Kursistrådet repræsenterer alle kursister og elever på afdelingen og forpligter sig til:

Opgaver
Kursistrådet

 • er bindeled mellem elever/kursister og ledelsen
 • deltager i faste møder 1 gang om måneden
 • er ansvarlig for at drive fredagscafeerne for ½ år ad gangen, herunder indkøb, barplan, oprydning – jf. tjekliste
 • kommer med ideer til sociale arrangementer, også ud af huset og i samarbejde med andre.
 • deltager i evaluering af ETU
 • viderebringer forslag til forbedringer for studiemiljøet
 • viderebringer input til kommende undervisningstilbud og –tilrettelæggelser
 • vælger repræsentant til VUC Vestsjælland Syds bestyrelse én gang årligt

Roller
Som kursistrådsrepræsentant er det dit ansvar at formidle dine klassekammeraters ønsker og ideer til udvikling og forbedring af skolen, skolemiljøet og undervisningen, men med udgangspunkt i alle elever og kursisters interesse.
At være med i elevrådet kræver ikke, at man har erfaring med kursistrådsarbejde. Man skal bare have interesse i at udvikle skolen med fokus på kursisternes og elevernes behov.