Snydpolitik

Snyd er...

 • Når du skriver af fra bøger og fra internettet, når det ikke er dig selv, der har skrevet det. 
 • Når du bruger oversættelsesprogrammer ved fremmedsprogsopgaver, fx Google Translate.
 • Når du ikke skriver, hvem der har skrevet bogen eller artiklen.
 • Når du bruger andre kursisters opgaver i dit eget navn
 • Når du får så meget hjælp til din opgave, at det ikke længere er dig, der har skrevet opgaven.

Alle opgaver bliver elektronisk skannet med henblik på at afsløre eventuelt snyd. Skolen råder over programmer, der kan foretage en sådan skanning. Skolen foretager stikprøver til eksamen.

Konsekvenserne ved snyd

 • VUC Vestsjælland Syd accepterer ikke "snyd"-opgaver som afleveret opgave.
 • Du vil blive udmeldt ved 3 ”snyd”-opgaver. Det gælder i den daglige undervisning.
 • Snyder du eller forsøger du at snyde til eksamen, vil du blive bortvist fra eksamen. 
 • 3 snyd-opgaver er på AVU og HF enkeltfag at regne som 3 ikke afleverede opgaver inden for et enkelt fag. 

Hvorfor er snyd et problem?

 • Fordi underviseren skal bedømme/vurdere, hvad du kan!
 • Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition, der bygger på gennemsigtighed og validitet. Tillid til, at lægen er uddannet læge.
 • Fordi det er tyveri!
 

Hvordan undgår du snyd?

 • Husk altid at sætte citater i citationstegn (”…”) og angiv kilden (bogen) tydeligt.
 • Så snart du bruger noget andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en præcis kildehenvisning, så læreren kan se, hvem der har skrevet det.
 • Når du skriver en tekst, skal man kunne se, hvilke dele der er et resultat af dit eget arbejde, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden: fortæl din læser, når en anden kilde taler.
 • Når du læser – lav gode noter, så du træner i at skrive selv.
 • Notér bog/artikel og sidetal, når du finder noget, du kan bruge. Så er det nemmere at finde sidetallet igen, hvis citat eller pointe bruges på et senere tidspunkt.
 • Vær loyal over for dine kilder og anvend dem korrekt og fair.
 

Ordforklaring 

 • Videnskabelig tradition = det betyder, at alle skoler i Danmark underviser eleverne i at det er helt grundlæggende/meget vigtigt, at man selv laver sine opgaver, selv går til eksamen og ikke får hjælp fra andre.
 • Gennemsigtighed = at det er tydeligt, hvem der har skrevet opgave/bog/artikel
 • Validitet = korrekthed, sandhed
 • Citationstegn = tegn før og efter et citat, fx:
  Skolen siger: ”Du må ikke snyde til eksamen, heller ikke selv om det ikke er med vilje”.
 • Kilde = nogen, eller noget, der fortæller noget. Det kan være skriftligt materiale; bog/artikel, noget fra internettet. Eller det kan være en person, der siger noget.
 • Kildehenvisning = at man fortæller hvem der har skrevet eller sagt dét, man skriver i teksten.
 • Loyal = her betyder det, at hvis man ikke skriver, hvem der har skrevet eller sagt noget, så stjæler man faktisk deres ideer.