Studieservice og administration

Studieservice Slagelse

Studieservice Ringsted

Studieservice Korsør

Økonomi

HR/Løn

  • Kate Steinmetz Løn/HR- og markedsføringskonsulent

    ks@vuc-vs.dk

Kommunikation