Aktuelle uddannelser

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som 2-årigt forløb

  • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 779 af 26/06/2013 (HF-bekendtgørelsen)
  • De aktuelle klasser, studieplaner og undervisningsbeskrivelser fremgår af LUDUS Web og hjemmesiden.
  • Fagudbud fremgår af LUDUS Web, det skal bemærkes at mediefag B er tilbudt 2018-2019, men ikke oprettet grundet manglende tilmelding. 

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som enkeltfag

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Ordblindeundervisning (OBU)