Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018 skal institutioner offentliggøre det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside.

Skoleåret 2017-2018

2-årig HF        25,1%
HF enkeltfag   31,4%