Uddannelsesstatistik

Uddannelsesstatistik

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. trådte i kraft d. 1/7-2003 (LBK nr 771). Ifølge loven skal alle uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række udvalgte oplysninger på Internettet. Disse oplysninger skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Under dette menupunkt kan du finde oplysninger om fuldførelsesprocent, karakterer og overgang til videre uddannelse. Øvrige lovpligtige oplysninger findes under relevante menupunkter andre steder på hjemmesiden.