Intro i Ringsted

I Ringsted har vi i dag haft et intro-arrangement for alle på afdelingen. Det har været et stort ønske fra nye elever og kursisterside at afholde et introarrangement, så man på tværs af skolen kunne lære hinanden at kende. 

Derfor var alle samlede til rundboldturnering med efterfølgende 'grill selv' pølser.

Vinderen af rundboldturneringen blev en af vores nye klasser på HF, nemlig 1.P. 

Stort tillykke med sejren, pokalen og håneretten over de andre.