Nye fag på AVU

13.11.2017

Grundlæggende IT 

I faget grundlæggende IT arbejdes der inden for forskellige områder med løsning af en række konkrete problemstillinger, der viser fordele ved benyttelse af IT.

Grundlæggende IT er opdelt i 2 niveauer, basis og G.

Fokus for de faglige mål på de 2 niveauer er skitseret nedenfor.

Målet er, at kursisten på hensigtsmæssig måde kan

 • starte og afslutte et arbejde ved en computer
 • håndtere forskelligartede programmer med pegeredskab og tastatur
 • gemme og hente filer på relevante lagringsmedier
 • anvende grundlæggende funktioner i et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og simpel søgning.

Basis slutter med, at kursisten på baggrund af lærerfremstillede spørgsmål søger informationer på internettet. Svarene samles og afleveres til læreren.

Hvad kan man efter grundlæggende IT

Målet er, at kursisten på hensigtsmæssig måde kan

 • anvende et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og kvalificeret søgning
 • vurdere troværdighed af og viderebehandle fundne informationer
 • anvende internettet til elektronisk kommunikation
 • organisere og strukturere data
 • anvende IT til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med uddannelse, privat- eller arbejdsliv
 • præsentere IT-løsninger af konkrete opgaver.

Niveau G slutter med en kombineret mundtlig og praktisk prøve. Der gives én karakter.

Pris pr. fag 1.200 kr.

Psykologi D-niveau

Psykologi er et videnskabsfag på et alment og grundlæggende niveau.

Fagets hovedområde er det normalfungerende menneskes tænkning, følelser og handlinger samt deres sammenhæng og udvikling i samspil med omgivelserne.

Psykologi tager udgangspunkt i forskning og teoridannelse inden for

 • socialpsykologi
 • udviklingspsykologi og
 • personlighedspsykologi

Faget inddrager de psykologiske teoriers historie og forklaringsværdi, således at teoriernes mangfoldighed kan udfolde sig.

Psykologi kan også belyse psykiske lidelser og terapiers teoretiske fundamenter.

Kursisten skal kunne

 • identificere, afgrænse og gøre rede for psykologiske problemstillinger
 • demonstrere viden om psykologiske teorier og begreber
 • anvende psykologiske teorier og begreber i forhold til konkrete psykologiske fænomener og problemstillinger
 • vurdere sociale og kulturelle faktorers betydning for menneskers adfærd
 • reflektere over sammenhænge mellem teori og praksis
 • perspektivere de psykologiske problemstillinger.

Psykologi slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.

Pris pr. fag 1.200 kr.