Nyt om strejke

23.03.2018

KONFLIKTEN - udskudt yderligere 14 dage
Både strejken, som var varslet til 4. april, og lockout, varslet til 10. april, er udskudt yderligere 14 dage. Dvs. Strejken kan bryde ud 6. maj og lockouten fra 12. maj, hvis ikke der bliver fundet en løsning inden.
Hvis man modtager SU, så påvirker hverken en evt. strejke eller en evt. lockout SU'en. Man vil stadig modtage sin SU som normalt.
Hold øje med vores facebook-side eller vores hjemmeside, hvis der opstår problemer med enten LUDUS Web eller mail – så vil vi informere dér.

STREJKE
Vores IT-support vil i tilfælde af strejke ikke være til stede på skolen.
VUC Vestsjælland Syd er ikke omfattet af strejke.

Banedanmark er udtaget til strejke. Hvis man ikke kan komme frem til undervisningen pga. manglende offentlig transport, kan man aflevere digitalt, enten via LUDUS Web eller mail.
Hvis man ikke kan få passet sine børn pga. strejke, så må man godt tage dem med i skole. Man har selv ansvaret for dem. Vi arrangerer ikke børnepasning.

Mvh. Hanne Michelsen, rektor