Ordblindeværksted

15.09.2017

Følg kurser på VUC og lær at bruge din telefon, fx CD-ord, Appwriter eller andre IT-hjælpemidler. Hvis du bruger andre hjælpemidler kan vi også hjælpe dig med dét. 
Det er også her, du får udleveret din SPS-IT-rygsæk, og får hjælp til opstart. Vi hjælper dig også med indmeldelse i Nota.

I Ringsted: Start den 11/9 2017 fra kl. 10.45-12.35 – mandage i ulige uger.
I Slagelse: Start den 12/9 2017 fra kl. 10.45-12.35 –  tirsdage i ulige uger.

Hvis du allerede går på skolen skal du blot møde op. 

Ring og hør mere, kontakt vores ordblindekoordinator Kirsten Meijer tlf. 24218975.