Ordblindhed og 2%’s besparelser på valgmøde i dag på VUC

I anledning af det kommende folketingsvalg var der valgmøde i dag på VUC i Ringsted. Alle deltagende politikere fik 2 minutter til at præsentere sig selv – og fik også 2 minutter til at runde dagens debat af.

VUC løfter en meget vigtig samfundsopgave, som ingen andre skoler løfter – vi samler op på den tredjedel af en ungdomsårgang, der i Ringsted og Sorø kommune ikke får en kompetencegivende uddannelse. Det var alle politikere enige om. Alle partier, undtagen Liberal Alliance meddelte meget tydeligt, at 2%’s besparelserne på det generelle uddannelsesområde skal stoppe.

VUC er også demokratisk dannende, og derfor er dette valgmøde allerede det 2. møde i dette skoleår. I september var den lokale ungdomspolitiske dagsorden i Ringsted på tapetet. Vi bruger tid på at bringe de unge og politikerne sammen, hvilket også klart blev anerkendt af panelet af politikere.

Stor spørgelyst
Både på selve valgmødet og bagefter var der mange spørgsmål. Et spørgsmål lød: ”Hvorfor skal man vælge uddannelse allerede i 9. klasse?” – mange unge til stede i dag på VUC var ikke klar til at vælge uddannelse, da de var 16 år. Og en kommentar som ”uden VUC havde jeg ikke haft mulighed for at tage en ny uddannelse. Jeg er uddannet SOSU-assistent og kunne ikke se mig selv arbejde i dét fag, til jeg var langt over 70”. ”Så hvad vil I gøre for, at de nedslidte på arbejdsmarkedet” kan gå på pension tidligere end ikke-nedslidte?”.

Op mod 1/3 af VUC’s kursister kæmper med læse- og skrivevanskeligheder og mange med ordblindhed – et handicap, som de i høj grad bliver kompenseret for i deres uddannelse på VUC.

Ved en hurtig håndsoprækning af Kaare Dybvad afslutningsvis kunne det konstateres, at den statistik holder ret godt. Op mod halvdelen af tilhørerne havde enten selv problemer med ordblindhed eller havde nogen i familien med ordblindhed.

”Lad pengene følge den unge”, blev det foreslået. Sådan at man ikke hver gang, man skal videre i uddannelse, skal kæmpe for at få hjælpemidler og ekstra tid til eksamen - men sådan, at det bare går automatisk, når man fortsætter i videre uddannelse.

VUC får unge voksne videre i uddannelse
Nogle politikere mente, at ”kommunerne må sørge for, at de unges uddannelse i grundskolen bliver bedre”. Andre mente, at øremærkede midler til fx udredning for ordblindhed kunne være en løsning. Som menig borger ønsker man sig bare, at kommune, region og stat i samarbejde sender pengene tilbage til uddannelse til de unge – og ikke er så optaget af, hvilken kasse, der betaler.

VUC er lige nu den uddannelsesinstitution med størst erfaring i at samle de unge og unge voksne op – lad os nu fokusere på opgaven – at få flere unge uddannet og i job – dejligt at den indsats i dagens debat anerkendes. Vi er i arbejdstøjet, og ved hvordan vi får de unge videre. Nu lader det også til, at politikerne har opdaget det. Vi sender fx ca. halvdelen af vores elever i 9. klasse videre i erhvervsuddannelse.

Flg. politikere deltog i dagens debat:

  • Merete Dea Larsen (DF)
  • Kaare Dybvad (S)
  • Morten Dahlin (V)
  • Mads Andersen (K)
  • Emil Blücher (I)
  • Kathrine Olldag (RV)
  • Claus Jansson (Å)