Pædagogstuderende – et år fra nu?

Fra 28. januar kan du begynde på pædagog- og socialrådgiverpakken på VUC i Ringsted.
Vi tilbyder et særligt tilrettelagt forløb med fagene dansk A, engelsk B og samfundsfag C og psykologi C i foråret 2019.
Undervisningen er tilrettelagt både med fremmøde og som fjernundervisning.
I fagene dansk A og engelsk B er der fremmøde kombineret med studiegrupper i samarbejde med lærerne.
I fagene samfundsfag C og psykologi C er der studiegrupper og vejledning ved lærerne i fagene 1 gang om ugen, kombineret med fjernundervisning.
I juni er der eksamen i samfundsfag og psykologi.
Fra august kan man følge samfundsfag B og psykologi B med eksamen i december og dermed være klar til at fortsætte på pædagog- eller socialrådgiverstudiet fra februar 2020.