Strejke og lockout

13.03.2018

Kære kursister

Der er varslet både strejke og lockout, men der forhandles stadig, så det er ikke sikkert, at det ender med en konflikt.

Uddannelsesforbundet (som organiserer AVU-lærerne) og GL (som organiserer HF-lærerne) har varslet strejke fra 4. april. Der er varslet strejke for et begrænset antal institutioner, og VUC Vestsjælland Syd er ikke p.t. omfattet af varslet.

Sophie Løhde, minister for innovation og forhandler på statens vegne som arbejdsgiver, dvs. dermed også for VUC Vestsjælland Syd, har varslet lockout fra 10. april.

Lige nu befinder vi os i en forhandlingssituation, og vi håber naturligvis, at der bliver fundet en løsning, så vi undgår strejke og lockout.

VUC Vestsjælland Syd vil i tilfælde af en konflikt informere både via app og LUDUS Web, så følg med dagligt. Vi er hele tiden i dialog med Undervisningsministeriet, og vi vil naturligvis gøre vores bedste, for at vores kursister og elever bliver så lidt berørt af konflikten som muligt.

På nuværende tidspunkt fortsætter al undervisning som hidtil på VUC Vestsjælland Syd.

Mvh. Hanne Normann Michelsen, rektor