VUC som læse-, skrive- og regneambassadører

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering) har d. 18. december uddelt 15 millioner fra puljen til læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og A-kasser. VUC-sektoren modtager 11. 547.600 kr. ud af puljen på de 15 millioner. 

Midlerne skal over en 2-årig periode bruges til opsøgende arbejde i forhold til jobcentre og A-kasserne i Danmark. VUC’s virksomhedskonsulenter skal således opkvalificere ansatte hos A-kasser og jobcentre i forhold til at kunne spotte og vejlede borgere, som er i målgruppen for efteruddannelse.

”VUC Vestsjælland Syd ser frem til at gå i gang med det vigtige arbejde: at rette fokus mod opkvalificering af ledige, der, i stedet for at gå hjemme, kan komme i gang med uddannelse og blive fagligt rustet til arbejdsmarkedet. Derfor ligger der en stor gevinst i at komme ud til jobcentrene og A-kasserne og formidle de mange gratis muligheder for efteruddannelse på VUC,” siger Hanne Legaard, vicerektor og ansvarlig for efteruddannelses- og kursusaktivitet på VUC Vestsjælland Syd og fortsætter:

”Manglen på faglærte på arbejdsmarkedet er et nationalt problem – og opkvalificering på arbejdsmarkedet er derfor også en landsdækkende opgave. En opgave, som vi i hele VUC-sektoren er parate til at løse - sammen. VUC har kompetencerne til det.”

Bevillingen indgår i et nyt landsdækkende projekt kaldet ”Job i Spil”. Projektet går i luften 1. januar, hvor hele VUC-sektoren slår dørene op for et nationalt fællesskab, som på landsplan skal arbejde for at fremme Voksen-, efter- og videreuddannelse i et landsdækkende samarbejde.

Projektet koordineres af VUC som sektor, men inddrager driftsoverenskomstparter, samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner samt 3F og de regionale arbejdsmarkedsråd, RAR.

Midlerne skal endvidere gå til udvikling og implementering af et nyt digitalt kompetenceudviklingsværktøj.

For mere information:
Vicerektor Hanne Legaard, tlf. 4012 9616 eller mail hal@vuc-vs.dk