Bestyrelsen

Bestyrelsen sammensætning 

 

Navn

Titel

Mail

Ulla Koch

Formand

ullawintherkoch@gmail.com

Leif Nielsen

Næstformand
Valgt for DA

leif@leifselservice.dk

Michael Kaas-Andersen

Direktør Selandia

mika@selandia-ceu.dk

Helle Jacobsen

Souschef, UU Vestsjælland

hellejac@slagelse.dk

Susanne Frydenlund

Arbejdsmarkedschef, jobcenter Ringsted

suf@ringsted.dk

Anne Knudsen

Valgt for LO

knudsen.anne.k@gmail.com

Lene Meyland

Medarb. m/stemmeret

lme@vuc-vs.dk

Henning K. Pedersen

Medarb. u/stemmeret

hkp@vuc-vs.dk

Maja Meera Hansen 

Kursist m/stemmeret

 majah1996@hotmail.com 

Nicklas Brodersen 

Kursist u/stemmeret

 nbrodersen95@gmail.com 

Hanne N. Michelsen

Sekretær - Rektor

hnm@vuc-vs.dk

 

Bestyrelsens mødeplan 

Torsdag den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00
Onsdag den 27. september kl. 12.00 - torsdag den 28. september 2017 kl. 12.00
Torsdag den 23. november kl. 16.00-18.00

Hvordan uddanner vi unge, unge voksne og voksne? Læs Ulla Kochs synspunkt her

Mødereferater