Bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøder:

Møderne holdes som udgangspunkt på afdelingen i Slagelse, fra kl. 16-18.00.

3.-4. oktober 2018, seminar
13. december 2018
26. marts 2019
13. juni 2019
18.-19. september 2019

Ulla Koch er formand for bestyrelsesforeningen Danske HF og VUC (bestyrelserne)

Mødereferater