Bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøder:

19. marts 2018 kl. 17.00-18.00, konstituerende møde i ny bestyrelse
22. marts 2018 kl. 16.00-18.00

Hvordan uddanner vi unge, unge voksne og voksne? Læs Ulla Kochs synspunkt her
Uddannelse af udsatte unge kræver samarbejde Læs Ulla Kochs synspunkt her

Mødereferater