Driftsoverenskomst

Plan for udbud og udbudsmateriale

Plan for udbud

af FVU og ordblindeundervisning for voksne i Slagelse, Sorø og Ringsted Kommune

Prognose for behovet

Behovet for undervisning er nogenlunde stabilt og kan mødes gennem det nuværende udbud.

Mål for indsatsen

Vi ønsker med undervisningen at opfylde formålene for FVU og ordblindeundervisning for voksne som beskrevet herunder.

Målet for indsatsen for FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. 

Ordblindeundervisning for voksne skal hjælpe ordblinde med at tilegne sig skriftsproget, der har behov for særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Desuden skal undervisningen forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

For at opfylde disse formål skal der være et varieret tilbud af undervisning både geografisk og på forskellige tidspunkter af dagen, således at der er let adgang til undervisningen.

Ud over dette skal der være opsøgende indsats i forhold til foreninger og virksomheder, så de ansatte/medlemmernes adgang til uddannelse gøres let tilgængelig. Læs mere under VUC Erhverv.

Omfanget af udbuddet

Der udbydes ordblindeundervisning i dansk samt FVU-undervisning i læsning og matematik på VUC Vestsjælland Syd, på CSU i Slagelse, på Slagelse Sprogcenter og på LærDansk i Ringsted.

Aktuelle hold kan findes på www.vuc4you.dk, www.sprogcenter.slagelse.dk, www.laerdansk.dk/ringsted, www.aofcenter-sjn.dk samt www.csu.slagelse.dk.

Der udbydes FVU-undervisning i dansk på Social- og Sundhedsskolen i Ringsted og Slagelse for deres egne elever.
Der udbydes ordblindeundervisning i dansk på MSG og ZBC i Ringsted.
Der udbydes FVU og ordblindeundervisning i dansk på Antvorskov Kaserne ved Slagelse. 

Udbudsmateriale for FVU og OBU

I henhold til gældende lovgivning indbydes uddannelsesinstitutioner og oplysningsforbund i Ringsted, Sorø og Slagelse til at ansøge om driftsaftale vedrørende FVU og OBU for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016.