Job

Mette Weiss fortæller

Kollegerne

Mette er begyndt i august 2013. I engelskfaggruppen var der med ét stor udskiftning, erfarne lærere forsvandt. Nye ”grønne”, ret forskellige lærere, uden VUC-erfaring, begyndte. Alle havde et fælles projekt – de ville gerne undervise. Mette opdagede, at hun var god til det, og arbejdet er super spændende! Der er et rigtig godt sammenhold, og lærerne drager omsorg for hinanden. De er en flok, der er begyndt samtidig, har fulgt pædagogiske kurser sammen – og nu er i pædagogikum samtidig! Hvis alt går efter planen, bliver de også alle færdige i år. Mette fik en fantastisk mentor, og fortæller, at folk altid er klar til at svare på spørgsmål. Alle deler materiale, og Mette glæder sig over, at hun selv kan bidrage, fordi kolleger gerne bruger materialet.

Arbejdslivet

Er præget af store frihedsgrader, som er en helt særlig styrke ved at arbejde på VUC. Der er ikke et fast pensum, men undervisningen tilrettelægges efter, at kursisterne opnår kompetencer. Så Mette fortæller, at man har mulighed for at prøve ting af. Man tager på ekskursioner og studieture. Man kan være en autoritet samtidig med at være menneske. For relationen mellem lærer og kursister er helt central. Med faste rammer og tydelighed, vurderer Mette, at næsten alle kursister kan alle komme igennem forløbet. 

Kursisterne på VUC

Man skal være forberedt på, at kursisterne ikke synes, det er et privilegium at gå i skole. Men VUC er jo netop tilrettelagt for unge voksne, der først senere i livet fandt ud af, de vil have en uddannelse. Det generer ”læreren” Mette, og hun fortæller sine kursister, at ”hvis I læser og er velforberedte, så bliver det sjovt, hvis ikke, så bliver det kedeligt”. VUC’s kursister har ikke alle lige stor motivation. Det faglige niveau er stærkt svingende kursisterne imellem - der skal undervisningsdifferentieres! De personlige udfordringer for kursisterne er meget markante. De kommer med meget forskellige ressourcer – men de udvikler sig utrolig meget gennem ét skoleår. 

Udfordringerne

En udfordring at VUC optager kursister, fx med en overudviklet retfærdighedssans. Vi har mange kursister med "ondt i livet". Vores kursister er ofte optaget af egne problemer, og har dermed svært at bidrage til fællesskabet. Men rigtig mange af dem lærer det undervejs. Så Mette tackler udfordringerne på denne måde: ”Jeg gør en forskel. Jeg ser dem. Jeg prøver at løfte dem. Jeg er altid glad (også selv om jeg ikke er det). Jeg smiler, siger godmorgen, viser interesse. Evaluerer med dem. Inspirerer. Bruger meget humor. Forventer noget af kursisterne. Bruger min stemme og bevæger mig rundt i lokalet”. På den måde sænker kursisterne paraderne, efterhånden, og bliver i stedet studerende, der har lært at håndtere deres egne udfordringer.

Mette Weiss, underviser, HF

 

Anne Kruse fortæller

Kollegerne

Anne Kruse begyndte i sit job på VUC i 2014 – brugte sit netværk, havde hørt godt om jobbet på VUC.

Anne fortæller, at hun blev mødt af en utrolig hjælpsomhed, også socialt. ”Man skal selv lukke lidt op for posen, så kommer man hurtigt ind i fællesskabet”. Der er en dejlig uhøjtidelig stemning på skolen, og man kan godt bruge en fredag aften på pizza og rødvin, ikke kun på at snakke arbejde. Man kan vælge til og fra. Netværket er altafgørende, både med sekretærer og andre lærerkolleger. Man er opmærksom på hinanden. Der er stor villighed til at dele erfaringer og materiale. Man bliver vel taget imod, når man er ny.

Arbejdslivet

Den store forskel i forhold til folkeskolen er, at man føler et socialt ansvar for kursisterne. Man skal være omstillingsparat, og kunne acceptere ændringer fra den ene uge til den anden. Skemaet foreligger i en ”råskitse”. Der er mange halvårsfag, og det giver dynamik og afbræk i arbejdsopgaverne. De mange eksamenshold hele tiden i modsætning til folkeskolen giver fornyet energi, fordi hverdagen skifter. Så ”det stille og rolige”, det findes ikke på VUC. Nogle perioder i skoleåret er mere tidskrævende end andre. Arbejdsbyrden kan derfor være ujævnt fordelt hen over skoleåret. Til gengæld er der en markant og tydelig progression hos kursisterne. Man kan se, at de har lært noget! Det betyder meget, at lærerne hjælper dem videre i uddannelse, er en synlig aktør i deres uddannelsesliv. Vi læser en samfundsopgave, selv om vi har travlt. Samarbejdet en forudsætning, der skal flere ressourcepersoner til at løse en opgave.

På VUC er der yderst kvalificerede kolleger – og store frihedsgrader i arbejdet. Der er gode muligheder for ”alenetid”, som Anne Kruse fx sætter rigtig stor pris på. Der er stor fleksibilitet i ens arbejdstilrettelæggelse og begrænset fix-tid på arbejdspladsen. Man kan forberede sig på skolen, men man skal ikke.

Kursisterne på VUC

Kursisterne er udfordrende. De fleste af kursister er ikke lykkedes i folkeskolen, hverken fagligt og personligt. Det skal man kunne håndtere og acceptere. Man skal være anerkendende og lydhør. Klassen er vigtige for nogle kursister, individuelle hensyn er helt centralt for andre. Der skal være tydelighed i klasserummet. Man skal kunne sætte grænser, uden at være skrap, og der skal tages individuelle hensyn. Alle vil gerne anerkendes, men måden vi gør det på, er individuel. At kommunikere med børn er helt anderledes end med voksne. Man skal se kursisterne som hele mennesker, hvor skolen kun fylder en lille del af deres hverdag. Jeg husker hver dag at følge op med small talk – ”hvordan går det med børnene, fx?” Så har man noget på goodwill-kontoen, når der skal sættes grænser. Husk at lære fra erfarne lærere. De deler hellere end gerne ud af deres viden.

Udfordringerne

Man skal ikke nødvendigvis være skrap, men tydelig. Det er ikke det samme. Hverdagen er omskiftelig, altid. Der er til tider store faglige udfordringer. Der kommer ret tit nye projekter. Men der er en stor lydhørhed, hvis man kommer til kort. Så er der støtte, når det brænder på. Det er en udfordring med nye hold og skemaændringer - der skal man kunne holde til. Til gengæld så får man et stort medansvar for klasserne. Man har rigtig mange timer med kursisterne, så man kan lære dem så godt at kende, så det er muligt at håndtere deres udfordringer.

Anne Kruse, underviser, AVU