Job

Job på VUC Vestsjælland Syd

Med 900 årselever er vi én af de største udbydere af voksenuddannelse
i Vest­sjælland.

Vi har fokus på kursisternes fastholdelse i uddannelse, større krav til kursisternes læring samt øget teamsamarbejde. Vi har mange kursister og samarbejdspro­jekter med andre skoler.

Vi udbyder 2-årig HF, HF-enkeltfag, Al­men Voksenuddannelse (AVU), Forbe­redende Voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning til voksne (OBU). Vi har afdelinger i Korsør, Slagelse og Ringsted.