Sådan er det at arbejde på
VUC Vestsjælland Syd

Mette Weiss fortæller

Kollegerne

Mette er begyndt i august 2013. I engelskfaggruppen var der med ét stor udskiftning, erfarne lærere forsvandt. Nye ”grønne”, ret forskellige lærere, uden VUC-erfaring, begyndte. Alle havde et fælles projekt – de ville gerne undervise. Mette opdagede, at hun var god til det, og arbejdet er super spændende! Der er et rigtig godt sammenhold, og lærerne drager omsorg for hinanden. De er en flok, der er begyndt samtidig, har fulgt pædagogiske kurser sammen – og nu er i pædagogikum samtidig! Hvis alt går efter planen, bliver de også alle færdige i år. Mette fik en fantastisk mentor, og fortæller, at folk altid er klar til at svare på spørgsmål. Alle deler materiale, og Mette glæder sig over, at hun selv kan bidrage, fordi kolleger gerne bruger materialet.

Arbejdslivet

Er præget af store frihedsgrader, som er en helt særlig styrke ved at arbejde på VUC. Der er ikke et fast pensum, men undervisningen tilrettelægges efter, at kursisterne opnår kompetencer. Så Mette fortæller, at man har mulighed for at prøve ting af. Man tager på ekskursioner og studieture. Man kan være en autoritet samtidig med at være menneske. For relationen mellem lærer og kursister er helt central. Med faste rammer og tydelighed, vurderer Mette, at næsten alle kursister kan alle komme igennem forløbet. 

Kursisterne på VUC

Man skal være forberedt på, at kursisterne ikke synes, det er et privilegium at gå i skole. Men VUC er jo netop tilrettelagt for unge voksne, der først senere i livet fandt ud af, de vil have en uddannelse. Det generer ”læreren” Mette, og hun fortæller sine kursister, at ”hvis I læser og er velforberedte, så bliver det sjovt, hvis ikke, så bliver det kedeligt”. VUC’s kursister har ikke alle lige stor motivation. Det faglige niveau er stærkt svingende kursisterne imellem - der skal undervisningsdifferentieres! De personlige udfordringer for kursisterne er meget markante. De kommer med meget forskellige ressourcer – men de udvikler sig utrolig meget gennem ét skoleår. 

Udfordringerne

En udfordring at VUC optager kursister, fx med en overudviklet retfærdighedssans. Vi har mange kursister med "ondt i livet". Vores kursister er ofte optaget af egne problemer, og har dermed svært at bidrage til fællesskabet. Men rigtig mange af dem lærer det undervejs. Så Mette tackler udfordringerne på denne måde: ”Jeg gør en forskel. Jeg ser dem. Jeg prøver at løfte dem. Jeg er altid glad (også selv om jeg ikke er det). Jeg smiler, siger godmorgen, viser interesse. Evaluerer med dem. Inspirerer. Bruger meget humor. Forventer noget af kursisterne. Bruger min stemme og bevæger mig rundt i lokalet”. På den måde sænker kursisterne paraderne, efterhånden, og bliver i stedet studerende, der har lært at håndtere deres egne udfordringer.

Mette Weiss, underviser, HF

Lene og Jan fortæller

Kollegaerne

Lene Meyland har været på VUC i snart 8 år, og har dermed en ganske lang VUC-erfaring. Jan Corell har været på VUC Vestsjælland Syd lidt over 1 år. Begge underviser på vores 9. og 10. klasses hold. Fælles for dem er, at de sætter meget stor pris på det kollegiale samarbejde. De oplever, at der er en meget høj grad af gensidig hjælp og støtte. Der er et godt sammenhold mellem medarbejderne, på tværs af de mange fagområder, vi har på VUC. Alle nyansatte får tildelt en mentor, hvilket giver en lettere overgang til det nye arbejde.

Arbejdslivet


Der er stor fleksibilitet i jobbet. Det er et arbejde, hvor vi gør en forskel. ”Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og der er en fin sammenhæng mellem de funktioner jeg har”, siger Lene. Begge lærere nævner, at der er gode forberedelsesfaciliteter på arbejdspladsen i Ringsted. Ved siden af jobbet som dansklærer, er Lene også vejleder og FVU/ordblindelærer. Lene arbejder for Undervisningsministeriet, hvor hun for tiden er formand for opgavekommissionen i AVU-dansk. Arbejdet i Opgavekommissionen er spændende. Her er der mulighed for rigtig at ”nørde” dansk. Samtidig er prøverne jo en meget vigtig del af en AVU-lærers virkelighed. Der er prøver to gange om året. Vi har ikke nødvendigvis en helt fælles virksomhedskultur på VUC Vestsjælland Syd. Der er dog et godt sammenhold på de enkelte afdelinger - og hele personalet holder meget af at samles til dimissioner og personalefester, når vi har lejlighed til det.

Kursisterne på VUC

Kursisterne kommer med mange forskellige problemstillinger, både fagligt og personligt. Det er vigtigt som lærer og vejleder at være tydelig og rammesættende. Det giver ro. Gennemskuelighed. Man skal være chef i klasserummet. Lærerne undervisningsdifferentierer hele tiden. Kursisterne er ofte grænsesøgende, når de begynder på et forløb. De udvikler sig umådelig meget, mens de er her, både fagligt og socialt.

Udfordringerne

Det er specielt at være på VUC. Alt kan planlægges i folkeskolen - det kan man ikke her. Vi ved ikke på forhånd, hvor mange kursister der kommer på et hold, og hvem de er. Jan fortæller, at de ”personlige ambitioner på kursisternes vegne skal nedjusteres”. Man skal kunne rumme store faglige forskelligheder. Det er en udfordring at få kursisterne til at møde hver dag. Det er også en udfordring at få kursisterne til at forstå, at VUC er et uddannelsesmiljø for voksne, og voksen = forpligtelser, ikke kun = rettigheder. Det er en del af kursisternes dannelsesproces, som vi meget gerne hjælper med. Vi forbereder vores kursister til uddannelse og arbejde - og til livet.

Jan Corell og Lene Meyland, undervisere, AVU