Resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakt for rektor

Bestyrelsen på VUC Vestsjælland Syd indgår med en gang årligt en resultatlønskontrakt med rektor. Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor
Udsendt af Undervisningsministeriet 27. juni 2013.


Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene følgende overordnede formål:

  • Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
  • Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
  • Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater.

Rektors resultatlønskontrakt for 2017
Rektors resultatlønskontrakt for 2016
Tidl. forstanders resultatlønskontrakt for 2016
Tidl. forstanders resultatlønskontrakt for 2015

Tidl. forstanders udmøntning af resultatlønskontrakt 2016
Tidl. forstanders udmøntning af resultatlønskontrakt 2015
Tidl. forstanders udmøntning af resultatlønskontrakt 2014