Udbudsmateriale

Udbudsmateriale for FVU og OBU

I henhold til gældende lovgivning indbydes uddannelsesinstitutioner og oplysningsforbund i Ringsted, Sorø og Slagelse til at ansøge om driftsaftale vedrørende FVU og OBU for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016.

Principper for driftsoverenskomster for FVU og OBU
Udbudsmateriale for FVU
Driftsoverenskomst for FVU
Bilag 1: Udbud af FVU
Notat - Censorafregning ved FVU


Udbudsmateriale for OBU
Driftsoverenskomnst for OBU
Bilag 1: Udbud af OBU
Bilag 2: Tro- og loveerklæring


Yderligere information kan fås ved henvendelse til rektor Hanne Normann Michelsen.