Udviklingsprojekter

VUC Vestsjælland Syd arbejder løbende med udviklingsprojekter

Nuværende udviklingsprojekter

Udvikling af studiekompetencer

Alle lærere samarbejder om det samme projekt; udvikling af kursisternes studiekompetencer. Alle elever og kursister vil modtage denne støtte, trods deres individuelle fag-sammensætning.

Beskrivelse af årshjul kan ses her, selvevalueringsskema udleveres til kursisten to til tre gange om året, så de selv kan se en progression i deres kompetencer.

Inspiration til undervisernes arbejde med studiekompetencer i fagene kan ses i samme link.

Studiekompetencer har været udviklingsområde de sidste mange år, på VUC Vestsjælland Syd. Dette er dog den første samlede beskrivelse. Løbende kvalificeres arbejdet, idet underviserne er meget interesseret i at udvikle disse kompetencer hos kursisterne. Ligeledes er årshjulet og inspirationsmaterialet en uvurderlig hjælp til nye undervisere på skolen.