Udviklingsprojekter

VUC Vestsjælland Syd arbejder løbende med udviklingsprojekter

HF linjen - Drama, kunst og kultur

Drama, kunst og kultur skal være det lokale samlingssted for sprudlende, kreative, glade mennesker, der ønsker en anderledes ungdomsuddannelse.

VUC VS’ vision for drama, kunst og kultur

HF linjen drama, kunst og kultur med fagpakken drama B og dans C kombinerer en kreativ tilrettelæggelse af HF med fokus på skuespil, sang og dans. Det foregår på VUC Vestsjælland Syd i Slagelse. En lokal scene at udvikle talentet i - skuespil, sang og dans i samarbejde med lokale aktører.

Uddannelsestilbuddet bliver et samarbejde mellem flere lokale aktører:

 • Krabasken
 • Musicalscenen
 • Slagelse Teaterkreds
 • Borreby Teater
 • Ruds Vedby Borgspil

Uddannelsens opbygning 

 

Særlige fag på HF linjen drama, kunst og kultur

1.HF: drama C
2.HF: drama B og dans C. Det er også muligt for at vælge et fag mere: billedkunst C, samfundsfag B, psykologi C og religion B.
En forudsætning, at man vælger drama B på denne linje og drama C som kunstnerisk fag.

Fagene giver adgang til flere professionsuddannelserne, fx pædagog og folkeskolelærer.

Tid og sted

Undervisningen i drama C i det kommende skoleår, 2 gange om ugen i Det lille Teater ved VUC. Dele af undervisningen, max. 10-15 timer, kan også foregå efter skoletid på de lokale teatre i form af auditions, læseprøver, øvedage og forestillinger.

Aktiviteter og undervisning

 • Almindelig undervisning krydret med undervisning i skuespil og dans
 • Forestillinger og arrangementer på teatrene
 • Studierejser og meget andet

For dig, der har interesse for at spille skuespil, danse eller synge i kor eller solo. Du kan også prøve at være statist, lave scenebygning eller sy kostumer.

På HF linjen drama, kunst og kultur er der plads til alle, uanset om du vil være en skuespiller eller arbejde bag kulisserne.

VUC kan ikke garantere replikker på de lokale teatre til alle, men hvis du gerne vil prøve at stå på en scene som skuespiller eller statist – så sørger vi for, at du kommer til det!

Økonomi

Undervisningen på HF linjen drama, kunst og kultur er SU-berettiget.

Bekendtgørelser

Undervisningen i Drama C følger HF, læreplaner 2017 https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017 

Undervisningen i Dans C følger HF, læreplaner 2017 https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017

Ansøgning

Ansøgning til start august 2018

For at komme i betragtning til HF linjen drama, kunst og kultur skal følgende opfyldes:

 • Du skal optages på HF på VUC Vestsjælland Syd. Tilmeldingsfristen august 2018 via www.optagelse.dk. Det er en forudsætning, at du tager drama på C i 1.HF (2018/19) og drama B i 2.HF (2019/20) og vælge dans C som kreativt/kunstnerisk valgfag, 2. år. 

Ring til VUC VS’ studievejledere på tlf. 5855 5050 helt frem til august og hør, om der er ledige pladser.

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt studievejleder Thomas Jensen

 

Slagelse viser de unge vej til uddannelse

Projektet

En helhedsindsats: uddannelse, vejledning, kost, motion, budget – alt dette lærer de unge på KommUdd-projektet.

Der er en del unge i Slagelse kommune, som har haft lidt svært ved at finde vej i uddannelsesjunglen. Det besluttede Slagelse kommune at gøre noget ved og har indledt samarbejde med uddannelsesaktører i kommunen. Det drejer sig om VUC, ZBC samt de 2 produktionsskoler i Slagelse og Korsør.

Samarbejdet mellem kommunen og skolerne er helt central del af projektet.

Undervisningen

Undervisningen på VUC omfatter kernefagene dansk, matematik og engelsk. Men der er også andre fag på skemaet; samfundsfag og historie, vejledning, motion, budgetlægning, madlavning. Samt en masse ture. Der er en tydelig plan for alle dagene, mandag til torsdag fra 8-15, og fredag fra 8-12. Eva Larsen, lærer på holdet fortæller: ”Struktur er vigtigt!” Det kan ikke understreges nok. ”Vi skriver på tavlen hver dag, hvad der skal ske, og hvad de skal bruge undervisningen til”. Eleverne er slet ikke vant til at have styr på ret meget, men her får de redskaber til at få et helt almindeligt liv, hvor man går i skole, køber ind, laver mad og dyrker motion”. ”Dét der er hverdag for de fleste af os, er noget helt nyt for deltagerne her”. Lærerne og vejlederne lytter, hjælper, handler. René (Leppänen) er der, så man ikke føler sig alene. 

Drømmen om uddannelse

Stemningen er stille, men rigtig god. Der er god plads i lokalet. Man kan sidde sammen i grupper ved skoleborde eller trække sig tilbage i et hjørne og sidde stille og arbejde. Lidt hyggeligt rod, arrangeret af lærerne. Kaffe og te, men også et meget stærkt fokus på UDDANNELSE – som er drømmen for alle. Ikke nødvendigvis lige med det samme, men det er klart drømmen for alle.

Fagligt er eleverne meget forskellige, men de har alle til fælles, at før projektet har de hængt fast i kontanthjælp.

Korte citater fra deltagerne

  • ”Man føler sig velkommen”.
  • ”Vi får feedback på alt dét, vi laver”.
  • ”Alle skal videre i uddannelse efter det her – selv om ingen af os troede vi kunne”.
  • ”Lærerne er sygt dygtige”.
  • ”Det er ikke lige meget, om jeg kommer”.
  • ”Det er ikke spor kedeligt! Jeg husker min tidligere skoletid som ca. lige så spændende som at se maling tørre…"

 

Statistikken viser, at 57% af kursisterne fortsætter på HF – det har altså ikke været faglige udfordringer, der har været problemet, men i høj grad sociale problemstillinger.
94% af de kursister, der har gennemført projektet er fortsat i uddannelse.