Udviklingsprojekter

VUC Vestsjælland Syd arbejder løbende med udviklingsprojekter

Nuværende udviklingsprojekter

Udvikling af studiekompetencer

Alle lærere på HF-enkeltfag samarbejder om det samme projekt; udvikling af kursisternes studiekompetencer. Alle kursister vil blive modtage denne støtte, trods deres individuelle fag-sammensætning.

Beskrivelse af årshjul kan ses her, selvevaluringesskema udleveres til kursisten to til tre gange om året, så de selv kan se en progression i deres kompetencer.

Inspiration til undervisernes arbejde med studiekompetencer i fagene kan ses i samme link.

Studiekompetencer har været udviklingsområde de sidste mange år, på VUC Vestsjælland Syd.  Dette er dog den første samlede beskrivelse. Løbende kvalificeres arbejdet, idet underviserne er meget interesseret i at udvikle disse kompetencer hos kursisterne. Ligeledes er årshjulet og inspirationsmaterialet en uvurderlig hjælp til nye undervisere på skolen. 

5 udviklingsgrupper

Udviklingsgrupperne er sammensat med deltagere fra HF, AVU, fastholdelsescoach og vejledere. Pædagogisk ledelse er også repræsenteret i alle grupper.

Grupperne arbejder med følgende temaer; 

  • Rummelighed
  • Evaluering
  • Teamsamarbejde
  • Fra faglærer til underviser 
  • Fastholdelse.