Værdigrundlag og strategi

Værdigrundlag

Det er VUC Vestsjælland Syd vision at være kendt for

 • at tilbyde aktuel og relevant almen uddannelse af høj kvalitet
 • at have tilbud til brede målgrupper, uanset alder, køn, etnicitet og forudgående uddannelse
 • at lytte til brugerne, lokale virksomheder og lokale myndigheder for fortløbende at kunne justere uddannelsesudbuddet.

Overordnede, kulturbetingede værdier for VUC Vestsjælland Syd:

 • Demokrati
 • Åndsfrihed
 • Ligeværdighed
 • Tolerance
 • Tillid

VUC Vestsjælland Syd er en uddannelsesinstitution for voksne med et værdigrundlag, der bygger på et demokratisk, humanistisk menneskesyn.

Fælles værdigrundlag for kursister og medarbejdere:

 • Åbenhed, dialog, ligeværd og gensidig respekt
 • Udvikling af faglige og personlige kompetencer
 • Medindflydelse, engagement og ansvarlighed
 • Motivation og aktiv deltagelse
 • Miljø- og ressourcebevidsthed

 

Strategi 2016-2019

VUC Vestsjælland Syd er for kursisterne en vigtig trædesten på vejen fra én livssituation til en anden.

I det eller de år, kursisten ”står på vores sten”, er vi forpligtede til at gøre vores ypperste for, at den enkelte kursist får bedst mulige resultat, ligesom vi går ud fra, at den enkelte kursist gør sit ypperste.

VUC skal være et godt sted at være – som en forudsætning for at lære!