VUC samarbejder

VUC Sjælland

VUC Sjælland er et nyt stærkt samarbejde mellem de 4 VUC’er i Region Sjælland:

VUC Roskilde, VUC Storstrøm, HF og VUC Nordvestsjælland og VUC Vestsjælland Syd.

Vi samarbejder om VUC Erhverv – formålet er at styrke det samlede efteruddannelsestilbud i hele regionen inden for det almene område. Vi har mulighed for at tilbyde de samme kurser og forløb på tværs af kommunegrænserne.

Vi samarbejder også om fælles markedsføring og om fælles undervisningstilbud vedr. IT.

Kursister, samarbejdspartnere og virksomheder vil opleve, at VUC har fælles uddannelsestilbud uanset, hvor man bor i regionen.

      

 

EUD og EUX

Vi har et tæt samarbejde med ZBC og de øvrige erhvervsskoler om bl.a. EUD-forberedende forløb. Vi har forløb på ZBC Selandia, dels et EUX-forberedende forløb, dels et EUD-forberedende forløb. Vi har også EUD-forberedende forløb på VUC i Ringsted i samarbejde med ZBC de øvrige erhvervsskoler.
Man kan tage en 9. klasses eksamen på ½ år med start enten august eller januar.

Læs mere om Klar til EUD på 5 mdr. - en samarbejdssucces

 

Ungehuset i Slagelse

VUC vejleder også i Ungehuset i Slagelse.  Vi tror på samarbejdet som den eneste farbare vej frem for at flytte de sidste sårbare unge fra passiv forsørgelse til et aktivt uddannelsesvalg. 

Slagelse kommune har samlet indsatsen for unge i et Ungehus. Her kan man få støtte og vejledning om uddannesle, job og bolig, Hvis man er mellem 18 og 30 år.
 

FGU - Forberedende Grunduddannelse

Regeringen indgik den 13. oktober en aftale med DF, S, SF og R om ”bedre veje til uddannelse og job”, også kaldet den Forberedende Grunduddannelse, FGU. En del af VUC Vestsjælland Syds aktiviteter på den almene voksenuddannelse (AVU), vores 9. og 10. klasse, vil blive berørt af den kommende FGU.
Læs mere på UVM’s hjemmeside

FGU loven er vedtaget
Den 30. maj 2018 er loven om FGU som forventet blevet vedtaget i Folketinget.