VUC samarbejder

Det samarbejdende VUC

EUD og EUX

Vi har et tæt samarbejde med Selandia og SOSU Sjælland om bl.a. EUD-forberedende forløb. Vi har forløb på Selandia, dels et EUX-forberedende forløb, dels 2 EUD-forberedende forløb. Vi har også EUD-forberedende forløb på VUC i Ringsted i samarbejde med ZBC og SOSU Sjælland.
Man kan tage en 9. klasses eksamen på ½ år med start enten august eller januar.

Læs mere om Klar til EUD på 5 mdr. - en samarbejdssucces

Læs mere om EUD i vores folder her

HF-tilbud i Slagelse

I samarbejde med UC Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland har vi etableret forforløb til uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og laborant.

KUU - Kombinerede Ungdomsuddannelse

VUC er naturligvis også med i den Kombinerede UngdomsUddannelse, hvor vi underviser i dansk og matematik på 10. klasses-niveau. 
Undervisningen foregår på henholdsvis Korsør og Ringsted Produktionshøjskole. 
Læs også artiklen på SN.dk

Undervisning på Antvorskov Kaserne

Vi har et fast etableret undervisningsforløb for kontraktansatte på Antvorskov Kaserne ved Slagelse. Vi underviser i FVU og har også ordblindeundervisning.

Ungehuset i Slagelse

VUC vejleder også i Ungehuset i Slagelse. Hver onsdag er der en vejleder fra VUC til stede. Vi tror på samarbejdet som den eneste farbare vej frem for at flytte de sidste sårbare unge fra passiv forsørgelse til et aktivt uddannelsesvalg. Se video nedenfor.

 

Slagelse kommune har samlet indsatsen for unge i et Ungehus. Her kan man få støtte og vejledning om uddannesle, job og bolig, Hvis man er mellem 18 og 30 år.