Selvstuderende på AVU

Du kan gå til prøve på AVU uden at have fulgt undervisningen. Du er selv ansvarlig for hele studieforløbet. Du skal overholde tidsfrister for aflevering af opgaver, selv finde information om fagenes indhold og krav, eksamenstidspunkter, kendskab til regler for afholdelse af eksamen m.v. Al information finder du på hjemmesiden. Er du i tvivl, kan du altid kontakte Studieservice.

Tilmelding og betaling

Du kan tilmelde dig prøve i ét eller flere fag på AVU uden at have fulgt undervisningen. Tilmeldingen finder sted i studievejledningen. Selvstuderende kan kun aflægge prøve i fag, hvor der allerede er planlagt eksamen.

Tidsfrister 
Skal du tilmeldes et hold fra august skal du henvende dig til studievejledningen senest 1. februar
Skal du tilmeldes et hold fra januar skal du henvende dig til studievejledningen senest 1. oktober

Prøven

Du skal altid huske at have billede-ID med til prøverne.

Når du har tilmeldt dig som selvstuderende, får du tilsendt oplysninger om, hvordan den faglige vejleder kan kontaktes. Oplysningerne sender vi til dig i e-Boks.

Sidste tilmelding til vintereksamen er 1. oktober 2018 kl. 12.00

Pris pr. fag

Det koster 120 kr. pr. kernefag fag at blive tilmeldt prøve som selvstuderende, også selv om du har været tilmeldt undervisningen i faget tidligere i dette skoleår. Øvrige fag koster 1.230 kr..

Faglig vejledning

Som selvstuderende får du tilbudt op til to timers vejledning hos en lærer.

Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om den mundtlige prøve, hvor vejlederen er eksaminator.

Bøger

Du skal selv sørge for at anskaffe de materialer, der er arbejdet med. Snak med din vejleder om, hvad du skal bruge.