Tilmelding

Alle over 18 år kan blive optaget på VUC.

Hvis du er under 18 år, kan du godt blive optaget. Du skal dog henvises via UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), og der skal være indgået en aftale med din hjemkommune om finansiering af forløbet.

Adgangskrav afhænger af de fag, du vælger. I samarbejde med en studievejleder finder du frem til de rigtige fag og det rigtige niveau at begynde på. VUC har mange forskellige fag og niveauer, og det kan altid lade gøre at sammensætte et godt kursusforløb.

Det er et krav, at du har 7 års almindelig dansk skolegang. Hvis du ikke har gået i dansk skole, skal du som minimum have bestået Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 på et sprogcenter med tilfredsstillende karakterer.

Det er muligt at følge fag på AVU samtidig med, at du følger fag på HF enkeltfag.

Book tid til studievejledning