Dansk som Andetsprog

For dig, der ikke har dansk som modersmål

For dig, der ikke har dansk som modersmål.

Vi tilbyder Dansk som Andetsprog på flere niveauer. VUC Vestsjælland Syd er med i en forsøgsordning om at udbyde Dansk som Andetsprog på HF enkeltfag (C-, B- og A-niveau). Derudover tilbyder vi også Dansk som Andetsprog på 9.-10. klasse (Basis + G-niveau og FED-niveau) samt en for forløb til 9. klasse, DSA Klar.