Flexundervisning AVU

Hvad er flexundervisning?

Flexundervisning er en kombination af selvstudie og klasseundervisning. Der vil være fælles undervisning 1 gang om ugen, hvor der er mødepligt.

Der kan normalt kun tages ét fag som flexundervisning.

Fag

På AVU flexundervisning er der undervisning 1 gang ugentligt på vores afdeling i Slagelse, og der er mødepligt til undervisningen.

Tidsforbrug pr. uge

Du skal regne med at bruge ca. 6-8 timer pr. uge på hvert fag.

Eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen på flexundervisning.

Tilmelding

Du tilmelder dig via studievejledningen. Hvis du skal have mere end 1 fag på flexundervisning skal det godkendes af en studievejleder.

Kan man få SU?

Hvis du opfylder de almindelige betingelser – se SU.dk og er studieaktiv. 

Forløbet

Når du er tilmeldt og har betalt for kurset, møder du op i lærerens træffetid og bliver instrueret og får udleveret materialet. Så går du selv i gang med flexstudierne, dvs. læser materialer og besvarer opgaver. Går du i stå, kan du møde op i træffetiden og få hjælp af læreren. Når opgaven er færdig, sendes den via LUDUS Web (opgaven kan ikke sendes på andre måder) til læreren, som retter din opgave og giver dig kommentarer.

Der er mødepligt til den fælles undervisning, 1 gang om ugen.

At deltage i flexundervisning kræver således, at du kan håndtere intranettet LUDUS Web. Du kan hente vejledningen til LUDUS Web her eller få personlig instruktion (spørg din flexundervisningslærer).

Du er selv ansvarlig for at aflevere det overholde det antal opgaver, du skal aflevere hver måned. Hvis du ikke afleverer det fornødne antal opgaver, bliver du frameldt holdet. Din studieaktivitet bliver vurderet på antallet af afleverede opgaver, om dine opgaver er fyldestgørende, samt dit fremmøde til undervisningen.