HF enkeltfag

Du kan designe din HF, så den passer præcis til kravene for optagelse på den videregående uddannelse, du ønsker. 

Der er flere muligheder for at tilrettelægge et HF forløb:

  • Det kan være et forløb med et eller flere HF fag - og du kan blive færdig på 2 år med en fuld HF. 
  • Et forløb rettet mod en bestemt videregående uddannelse.
  • Som et samlet HF-forløb i en 2-årig HF-klasse. 
  • Desuden er der også mulighed for at følge fag som fjernundervisning.

Ved at følge HF fag vil du ikke alene få de nødvendige faglige kompetencer i forhold til en videregående uddannelse, men du vil også ved at deltage i undervisningen få såvel studiemæssige som personlige kompetencer, som vil understøtte dig i dit videre uddannelsesforløb.

Optagelse på HF enkeltfag

For at blive optaget på HF enkeltfag skal du have været ude af skolen et år eller mere, dvs. du kan ikke blive optaget direkte efter du har gennemført 9. eller 10. klasses undervisning eller tilsvarende undervisning - optagelseskrav. Er du under 18 år skal du have en uddannelsesplan.