HF enkeltfag

Du kan designe din HF, så den passer præcis til kravene for optagelse på den videregående uddannelse, du ønsker. 

Der er flere muligheder for at tilrettelægge et HF forløb:

  • Det kan være et forløb med et eller flere HF fag - og du kan blive færdig på 2 år med en fuld HF. 
  • Et forløb rettet mod en bestemt videregående uddannelse.
  • Som et samlet HF-forløb i en 2-årig HF-klasse. 
  • Desuden er der også mulighed for at følge fag som fjernundervisning.

Ved at følge HF fag vil du ikke alene få de nødvendige faglige kompetencer i forhold til en videregående uddannelse, men du vil også ved at deltage i undervisningen få såvel studiemæssige som personlige kompetencer, som vil understøtte dig i dit videre uddannelsesforløb.

Læs optagelseskravene her