GSK - Gymnasial supplerings kurser

GSK er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser, men som mangler et niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde uddannelsesspecifikke adgangskrav. 

Der findes 2 former for gymnasial supplering:

  • GSK - supplering i enkelte fag
  • GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

Klik her for at læse mere om GSK.

VUC Vestsjælland Syd tilbyder ikke GSK. Vi henviser til at kontakt GSK-vejledningen på KVUC for at høre mere om dine muligheder.