Klar til EUD

Bliv klar til en erhvervsuddannelse

Fakta

 • Fag

  • Dansk G
  • Matematik G
  • Engelsk G
  • IT er integreret i de ovenstående fag. 
  • FVU og Ordblindeundervisning kan indgå. 
  • Vejledning

   

 • Hvornår?

  • Januar
  • August 
 • Hvor?

 • Økonomi

  • 360 kr. for alle fag
 • Adgangskrav

  • Skal være fyldt 18 år.
  • Skal have haft 7 år i dansk folkeskole eller tilsvarende. 
  • Unge under 18 år skal henvises af UU. Betaling for forløbet skal godkendes af den unges bopælskommune.
 • Optagelse

Har du en drøm om at tage en erhvervsuddannelse?
Dette forløb er til dig som ikke har karakteren 02 i dansk og matematik og som gerne vil ind på en erhvervsuddannelse.

Vi tilbyder forløbet i samarbejde med ZBC.

Du kan få en 9. klasse på et halvt år

Halvårsforløbet begynder enten i januar, hvor der afsluttes med eksamen i maj-juni – eller i august, hvor der afsluttes med eksamen i december. 

Undervisningen

Vi tilbyder undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Dertil kommer undervisningsdage på erhvervsskolerne. Der er indlagt ekstra dansk og matematik i forløbet (Forberedende VoksenUndervisning, FVU), og du kan få særlig hjælp, hvis du er ordblind. 

Undervisningen i Slagelse foregår på Selandia.

Undervisningen i Ringsted foregår på VUC.

På begge forløb har vi ansat en særlig vejleder til at hjælpe kursisterne godt videre. Disse vejleder hjælper kursisterne med at komme i uddannelse fx gennem virksomhedsbesøg.
Læs om vores fastholdelsescoach

Hvor kommer kursisterne hen efter EUD?

Ringsted

27 kursister har været igennem forløbet. 20 gennemførte. 7 er fortsat på en erhvervsuddannelse, rundt på hele Sjælland. 11 er fortsat i anden uddannelse. Nogle få er fortsat på højere niveau mhp. en 10. klasse eller en gymnasial uddannelse, men de fleste havde brug for 5 måneder mere for at kunne blive klar til at søge ind på den eftertragtede erhvervsuddannelse. 2 er efter endt eksamen ikke i gang med job eller uddannelse.

Over halvdelen af de 27 er ordblinde. Ordblindhed har tidligere været en væsentlig hindring for dem at tage en uddannelse. På VUC har ordblindeundervisningen været helt integreret med den øvrige undervisning og har hjulpet meget konkret med fx at bruge telefonen i hverdagen som IT-hjælp.

7 er udmeldt undervejs, pga. sygdom eller andre personlige forhold, der har gjort, at de ikke har kunnet gennemføre 9. klasse på VUC. 3 af disse kursister har dog enten gennemført 9. klasse som selvstuderende, eller er efterfølgende fortsat i uddannelse i anden sammenhæng.

Det kan dermed konkluderes, 23 ud af 27 er i uddannelse efter at have gennemført Klar til EUD på VUC i Ringsted. Forløbet har i meget høj grad medvirket til at uddannelsesafklare de unge mennesker.

EUD-holdet fra Ringsted
 

Slagelse

I efteråret 2016 havde VUC i Slagelse 2 EUD-forberedende forløb på Selandia.

Vores fastholdelsescoach/vejleder René Leppänen har et tæt samarbejde med VUC’e egne lærere og ikke mindst med erhvervsuddannelserne på Selandia. Som det ses af tallene er 77% af kursisterne fortsat i videre uddannelse, heraf halvdelen direkte videre på en erhvervsuddannelse, primært på Selandia. Ud af den femtedel, der ikke er fortsat i uddannelse, er der en del der er fortsat i job, men også nogle der først begynder uddannelse i april.

På det nuværende EUD-forberedende forløb er der i uge 10 indlagt besøgt på mange af Selandias værksteder i 3 dage. Kursisterne får dermed snuset til både landbrugs- og gartneruddannelser, transport og logistik, auto, kokke- og tjenerfaget, strøm og styring samt bygge og anlæg. Alle kursister er meget optaget af at se uddannelserne i praksis. Det giver stor motivation at se, hvad 02 i dansk og matematik kan bruges til.

EUD-holdet fra Slagelse
 

Kursistfortællinger Ringsted

EUD-kursister fra Ringsted Læs deres fortællinger her
 • VUC genvejen til tømrerfaget

  VUC genvejen til tømrerfaget

  At være ordblind er ingen hindring - og slet ikke en forhindring, når man skal have en erhvervsuddannelse.

  Læs hans fortælling her

 • Hvor folkeskolen slipper, samler andre skoler op

  Hvor folkeskolen slipper, samler andre skoler op

  Rikke Rose er 22 år. Med egne ord blev Rikke Rose ”tabt på gulvet allerede i 4. klasse”.

  Læs hendes fortælling her

Kursistfortællinger Slagelse

 • Mor til 4 og snart maler

  Mor til 4 og snart maler

  Christina har været rigtig glad for lærerne. Men har egentlig mest kla-ret sig selv.


  Læs hendes fortælling her

 • Du bliver aldrig til noget – sagde de i folkeskolen

  Du bliver aldrig til noget – sagde de i folkeskolen

  Men det gør jeg! Aldrig mere kontanthjælp kommer det fra Jannick, 20 år, og i gang med grundforløbet til klejnsmed.

  Læs hans fortælling her

Artikler