Klar til EUD

Bliv klar til en erhvervsuddannelse

Fakta

 • Fag

  • Dansk G
  • Matematik G
  • Engelsk G
  • IT er integreret i de ovenstående fag. 
  • FVU og Ordblindeundervisning kan indgå. 
  • Vejledning

   

 • Hvornår?

  • Januar
  • August 
 • Hvor?

 • Økonomi

  • 360 kr. for alle fag
 • Adgangskrav

  • Skal være fyldt 18 år.
  • Skal have haft 7 år i dansk folkeskole eller tilsvarende. 
  • Unge under 18 år skal henvises af UU. Betaling for forløbet skal godkendes af den unges bopælskommune.
 • Tilmelding

Undervisningen

Dette forløb er til dig som ikke har karakteren 02 i dansk og matematik og som gerne vil ind på en erhvervsuddannelse.

Vi tilbyder undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Dertil kommer undervisningsdage på erhvervsskolerne. Der er indlagt ekstra dansk og matematik i forløbet, FVU, og du kan få særlig hjælp, hvis du er ordblind. 

Undervisningen i Slagelse foregår på ZBC Selandia Slagelse, Bredahlsgade 1B, 4200 Slagelse 
Undervisningen i Ringsted foregår på VUC Ringsted, Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted

På begge forløb har vi ansat en vejleder/fastholdelsescoach tilknyttet til at hjælpe kursisterne godt videre. Disse vejleder hjælper kursisterne med at komme i uddannelse fx gennem virksomhedsbesøg.

Hvor kommer kursisterne hen efter EUD?

Ringsted

27 kursister har været igennem forløbet. 20 gennemførte. 7 er fortsat på en erhvervsuddannelse, rundt på hele Sjælland. 11 er fortsat i anden uddannelse. Nogle få er fortsat på højere niveau mhp. en 10. klasse eller en gymnasial uddannelse, men de fleste havde brug for 5 måneder mere for at kunne blive klar til at søge ind på den eftertragtede erhvervsuddannelse. 2 er efter endt eksamen ikke i gang med job eller uddannelse.

Over halvdelen af de 27 er ordblinde. Ordblindhed har tidligere været en væsentlig hindring for dem at tage en uddannelse. På VUC har ordblindeundervisningen været helt integreret med den øvrige undervisning og har hjulpet meget konkret med fx at bruge telefonen i hverdagen som IT-hjælp.

7 er udmeldt undervejs, pga. sygdom eller andre personlige forhold, der har gjort, at de ikke har kunnet gennemføre 9. klasse på VUC. 3 af disse kursister har dog enten gennemført 9. klasse som selvstuderende, eller er efterfølgende fortsat i uddannelse i anden sammenhæng.

Det kan dermed konkluderes, 23 ud af 27 er i uddannelse efter at have gennemført Klar til EUD på VUC i Ringsted. Forløbet har i meget høj grad medvirket til at uddannelsesafklare de unge mennesker.

EUD-holdet fra Ringsted
 

Slagelse

I efteråret 2016 havde VUC i Slagelse 2 EUD-forberedende forløb på Selandia.

Vores fastholdelsescoach/vejleder René Leppänen har et tæt samarbejde med VUC’e egne lærere og ikke mindst med erhvervsuddannelserne på Selandia. Som det ses af tallene er 77% af kursisterne fortsat i videre uddannelse, heraf halvdelen direkte videre på en erhvervsuddannelse, primært på Selandia. Ud af den femtedel, der ikke er fortsat i uddannelse, er der en del der er fortsat i job, men også nogle der først begynder uddannelse i april.

På det nuværende EUD-forberedende forløb er der i uge 10 indlagt besøgt på mange af Selandias værksteder i 3 dage. Kursisterne får dermed snuset til både landbrugs- og gartneruddannelser, transport og logistik, auto, kokke- og tjenerfaget, strøm og styring samt bygge og anlæg. Alle kursister er meget optaget af at se uddannelserne i praksis. Det giver stor motivation at se, hvad 02 i dansk og matematik kan bruges til.

EUD-holdet fra Slagelse
 

Kursisthistorier

Mine arbejdsgivere er altid glade og det er fysisk krævende – til gengæld bliver man stærk af at arbejde 9 timer med 5 pauser. Læs hele Mias historie
Rikke, som er vejleder, har været vores brobygger, hun har gjort en kæmpe forskel ved at vise nye veje og nye muligheder Læs hele Pawels historie
Skolen er jo slet ikke et mål i sig selv. Det er bare vejen videre over mellemstationen VUC. Læs hele Rikkes historie

Artikler