Vejen til succes

4 casestories om, hvordan vores vejleder på EUD-holdet i Ringsted har arbejdet med motivation via et klart og realistisk uddannelsesmål.

Wendy

Kommet ind på SOSU Sjælland, Ringsted, begyndt på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Målet var at arbejde med omsorg og pædagogik, gennemføre uddannelsen og finde arbejde, evt. læse videre senere.

Udgangspunktet ved start på VUC var, at Wendy flere gange er ”slået tilbage til start” pga. langvarig depression. Wendys styrke er dog en målrettet plan om at lære nyt og komme i gang igen. Wendy har lige fra begyndelsen af forløbet haft gode studievaner og en god mødedisciplin. Resultatet ved afslutningen af 9. klasse på VUC var at bestå matematik og få flere syvtaller. Wendy satte sig et konkret mål om at opnå 4 i mundtlig dansk og fik 7! Det er lidt vemodigt at tage afsked med VUC, som var blevet en tryg base.

Cecilie

Kommet ind på TEC, Hvidovre, på karosserismed-uddannelsen. Målet var at gennemføre 9. klasse og komme til at arbejde med svejsning på karosseri. Cecilie blev inspireret ved klassens besøg på en lokal uddannelsesmesse. Der er meget bedre praktikpladsmuligheder her i stedet for auto. Hun vælger at pendle til Hvidovre, da uddannelsen kun udbydes her på Sjælland.

Udgangspunktet ved start på VUC var, at bare det at møde i skole hver dag var en udfordring. Vejlederen iværksatte morgenvækning dagligt, og det blev gennemført! Cecilie har prøvet at begynde på en uddannelse mange gange -denne gang lykkedes det. Resultatet ved afslutning af 9. klasse på VUC: Cecilie er både glad og stolt. Cecilie fortæller, at det er første gang hun gennemfører et forløb siden folkeskolen - hvor hun kom og gik. Cecilie kom med blomster til sin vejleder til afslutningen.

Nanna

Kommet ind på ZBC, Ringsted, detail-handelsuddannelsen. Det er Nannas mål, mens drømmeuddannelsen til frisør fortsat søges - her får man kun adgang med praktikplads. Men gode muligheder for at få afkortet uddannelsen til frisør, når Nanna finder en praktikplads, da mange fag er de samme fag på både detailhandel og frisøruddannelsen. Hvis det ikke lykkes med læreplads i frisørfaget har Nanna en realistisk Plan B: at gennemføre detailhandel og arbejde i forretning.

Udgangspunkt ved start på VUC var specialklasser i udskolingen - det havde ikke ført til eksamen, og Nanna gav hurtigt op, når hun skulle lære nyt. Resultatet ved afslutningen af 9. klasse på VUC: Nanna gennemfører eksamen med over middelkarakterer i dansk og består matematik. Nanna gør en ihærdig indsats for at finde praktikplads og har mindst 20 ansøgninger i gang. Nanna er blevet viljestærk og var vellidt af alle i klassen.

Mikkel

Kommet ind på ZBC, Ringsted, på handelsuddannelsen. Det er Mikkels mål at blive indkøbsassistent hos en lokal virksomhed, gerne en VVS-grossist. Holdets coach har været på virksomhedsbesøg med Mikkel, og det har åbnet en dør til både fritidsjob og praktikplads.

Udgangspunktet ved start på VUC var et tidligere 00 i dansk, og modstand mod faget og indlæring generelt. Mikkel var negativ, og havde en sløv adfærd. Resultatet ved afslutning af 9. klasse på VUC: En positiv ung mand, nu med rank ryg, med masser af optimisme og stolthed, og med et klart mål om uddannelse og job. Mikkel fik flotte karakterer - også i dansk. Et klart uddannelsesmål motiverede Mikkel - samt ikke mindst det lille skub til at skabe sammenhæng mellem job og uddannelse.

Bjarke

Kommet ind på NEXT, Nørrebro, han vil være brolægger. Målet var at lægge nogle sten! Bjarke har allerede gode kontakter til arbejdsgivere og har prøvet faget igennem praktikker. Bjarke elsker fysisk hårdt arbejde og bruger det til at holde handicap i skak. Bjarke er stærkt høre- og synshæmmet og mister balancen, hvis han er utrænet. Bjarke gennemførte sin 9. klasse på fuldstændig almindelige vilkår.

Udgangspunkt ved start på VUC var, at han bare skulle bestå dansk. Bjarke er ordblind oven i sine øvrige handicaps, men ville ikke følge ordblindeundervisningen. Resultatet ved afslutning af 9. klasse på VUC var 7 i mundtlig dansk! Han bestod faget med 3 i gennemsnit. Bjarke var meget glad, og både lettet og overrasket over at gennemføre. Bjarkes mor mødte til juleafslutningen og takkede VUC for at ”få Bjarke igennem”. Men det var naturligvis det gode samarbejde mellem lærere, vejledere og igen det meget klare mål, der hjalp Bjarke til at få eksamen i hus.