Erhverv

Målrettede uddannelsestilbud til virksomheder

VUC Erhverv er målrettede uddannelsestilbud til virksomheder

VUC Vestsjælland Syd står naturligvis til rådighed med svar på alle de spørgsmål vedr. din virksomhed, du måtte have. 
Hvis vi ikke kan svare, så finder vi i samarbejde ud af, hvem der kan.
Fra 1. januar 2019 er VEU-centrene nedlagt. I stedet tilbydes en landsdækkende service, eVejledning

VUC's tilbud til virksomheder

Undervisning

 • Forberedende VoksenUndervisning (FVU)
  Dansk, matematik, engelsk og digital på et grundlæggende niveau.
 • Ordblindeundervisning
  For medarbejdere med læse-, stave- og skriveproblemer. Undervisning på små hold eller introduktion til digitale hjælpemidler i vores IT-værksteder.
 • 9. og 10. klasse  
  Fx dansk, dansk som andetsprog, matematik, IT, engelsk, tysk, psykologi, samarbejde og kommunikation, formidling. 
  Læs mere om de fag vi tilbyder på 9.-10. klasse
 • Højere Forberedelseseksamen (HF)
  Fx dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, tysk, psykologi på gymnasialt niveau. 
  Læs mere om de fag vi tilbyder på HF
 • Individuel vejledning
  Dine medarbejdere får hjælp til kompetenceafklaring og meritvurdering. Mange virksomheder har medarbejdere med lang arbejdserfaring og korte skoleforløb. Mange kan få papir på deres lange erhvervserfaring – spørg, vi guider videre.
 • Skræddersyet undervisning
  Særlig tilrettelagt virksomhedskursus for en virksomhed eller et særligt forløb. Alle vores fag kan tilrettelægges helt individuelt i samarbejde med virksomheden.
 • Merkantil efteruddannelse
  Vores virksomhedskonsulent Michael Augustine hjælper din virksomhed med særlige forløb, fx markedskommunikation og virksomhedsøkonomi.

Kom godt i gang

 • Vores konsulenter kommer ud på virksomheden, hvor ønsker og behov afdækkes.
  Herefter sender vi tilbud på undervisning.
 • Inden undervisningen påbegyndes, aftales et planlægningsmøde på virksomheden, evt. med deltagelse af tillidsrepræsentanter og/eller nøglepersoner.
 • Informationsmøde for medarbejdere, hvor vi fortæller om undervisning og tests, efter aftale.
 • Tests/tjek af færdigheder, hvis der er tale om undervisningsforløb for medarbejdere, der gerne vil være bedre til at læse, stave, skrive og regne (FVU/OBU).
 • Informationsmateriale samt praktiske oplysninger i forbindelse med undervisningsforløbet udarbejdes, efter aftale.

Vi hjælper med ansøgning af løntabsgodtgørelse (SVU) for de medarbejdere, der er i målgruppen.

Der evalueres undervejs og til slut, efter aftale.

Jeg tænkte, at nu skulle jeg til at skrive alle de svære ord, jeg aldrig har kunnet finde ud af Læs hele interviewet
Jeg vil se, hvor langt, jeg kan komme og fortsat forbedre mig. Det kræver dog disciplin både at arbejde, læse engelsk og have et familieliv. Jeg bliver træt om aftenen Læs hele interviewet
Jeg var ikke særlig vild med tysk i skolen. Men det går langt bedre nu. Der er et konkret formål med at lære tysk. Det er sjovt, og man lærer noget Læs hele interviewet
 

FVU - læsning, matematik, IT og engelsk

FVU til virksomheder

Åben brochure

VUC's uddannelsestilbud

VUC har mange muligheder

Åben brochure
 

Økonomi

Planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen er som udgangspunkt altid gratis.

Tilbuddet afhænger altid af virksomhedens behov og ønsker. 

Se generel prisoversigt:

 • Ordblindeundervisning (OBU), gratis
 • Forberedende VoksenUndervisning (FVU), gratis
 • Real Kompetence Vurdering (RKV), gratis
 • 9. klasse og 10. klasse, grundlæggende fag 120 kr. og tilvalgs fag 1.230 kr. pr. fag
  Afhænger af valgte fag og den pågældende kursists uddannelsesbaggrund.
 • HF (gymnasialt niveau), grundlæggende fag 550 kr. og tilvalgs fag 1.400 kr. pr. fag
  Afhænger af valgte fag og den pågældende kursists uddannelsesbaggrund.

Statens Voksen Uddannelsesstøtte - SVU 

Der er flere muligheder for at få lønkompensation, når medarbejderne skal på uddannelse.
Hvis man ønsker at sende medarbejderne af sted i arbejdstiden, er det muligt at søge SVU. 
Læs mere på vores side om SVU

Kompentencefonde

Alle medarbejdere, der er ansat på en overenskomst, kan få tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond. 
Det er forskelligt, hvordan midlerne administreres, og hvordan man søger. Det er derfor en god idé at kontakte fondene direkte for at få præcis vejledning i, hvad der kan lade sig gøre.
Oversigt over kompentencefonde

 

Ordblindeundervisning

Se videoen og hør hvordan man kommer i gang med ordblindeundervisning samtidig med du arbejder
 

Kompetence vurdering

Real Kompetence Vurdering, RKV, er en god idé, hvis medarbejderne har lang arbejdserfaring, men kort eller ingen uddannelse. Vi hjælper dine medarbejdere med at få vurderet, hvor meget af arbejdserfaringen, der kan bruges til at afkorte et uddannelsesforløb. Hvis man fx har arbejdet på byggepladser i en årrække, kan det efter en konkret vurdering på den erhvervsskole, hvor uddannelsen tages, i mange tilfælde lade sig gøre at tage uddannelsen til fx tømrer på kortere tid. Vi hjælper og guider til den relevante uddannelsesinstitution.

På VUC kan vi kompetencevurdere ud fra de fag, vi normalt tilbyder.

 

Dagpengemodtagere

Er du ledig? Har du mod på uddannelse?

Så er der kommet en uddannelsesguide for dagpengemodtagere, som ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Guiden viser, hvilke muligheder en dagpengemodtager har. Den forklarer, hvordan og hvornår dagpengemodtageren kan ansøge om optagelse på en uddannelse.
Find guide til uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere

Bliv opkvalificeret, mens du er ledig 

A-kasser, faglige organisationer og jobcentre kan med stor fordel bruge VUC's tilbud. De ledige kan opkvalificere sig, mens de søger arbejde. Vi kommer gerne ud og fortæller om de mange (gratis) uddannelsestilbud, VUC har.

9. klasse fx, grundlæggende fag der koster 120 kr. for et helt forløb:

 • Dansk og dansk som andetsprog
 • Matematik
 • Engelsk - også for begyndere
 • Tysk - også for begyndere
 • Samfundsfag
 • Naturvidenskab

Tilvalgs fag der koster 1.230 kr. for et helt forløb:

 • Grundlæggende IT
 • Psykologi
 • Samarbejde og kommunikation (organisationer)
 • Formidling (personlig)
 • Livsanskuelse
 • Idræt
 • Latin
 • Billedkunst

VUC Erhverv, landsdækkende


VUC Vestsjælland Syd samarbejder tæt med Danske HF og VUC. Vi har etableret et landsdækkende sekretariat, så man som virksomhed kun skal henvende sig ét sted, selv om man har afdelinger flere steder i landet. Hør VEU-chef Michael Fjeldsted fortælle, hvordan alle virksomheder kan vinde på at efteruddanne deres medarbejdere.

Kontaktoplysninger