Aktiviteter og dokumentation

Det er ansøgers ansvar at fremlægge alt dokumentation, som er relevant ved vurderingen. VUC Vestsjælland Syd hjælper gerne med vejledning om relevant dokumentation til belysning af kompetencer i det fag, hvori vurderingen ønskes foretaget.