Optagelseskrav på 2-årig HF

Du kan søge optagelse:

Direkte fra folkeskolens 9. klasse hvis:

 • du har fulgt og afsluttet undervisning i 9. klasse 
 • du er vurderet uddannelsesparat
 • du har fået undervisning i 2. fremmedsprog, tysk eller fransk, i 7.-9. klasse
 • du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasses afgangsprøver
 • du har fået mindst 4,0 i gennemsnit af prøverne efter 9. klasse
 • du har søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. klasse

Efter 10. klasse eller tilsvarende uddannelsesniveau hvis:  

 • du har afsluttet undervisningen i 10. klasse eller tilsvarende
 • du er vurderet uddannelsesparat
 • du har fået undervisning i 2. fremmedsprog, tysk eller fransk, i minimum 7.-9. klasse
 • du har aflagt folkeskolens obligatoriske 10. klasses afgangsprøver
 • du har søgt rettidigt i direkte forlængelse af 10. klasse

Du kan blive indstillet til en faglig test i ét eller flere fag, hvor en eventuel optagelse vil afhænge af dine prøveresultater. Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler én eller flere af de obligatoriske afgangsprøver efter 10. klasse eller tilsvarende.

Du har ikke retskrav på at blive optaget på 2-årig HF, hvis du ikke søger direkte efter folkeskolen. 

Du søger optagelse på den 2-årig HF via optagelse.dk

Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver

Uddannelsesparathedsvurdering:

Ønsker du at få genprøvet din uddannelsesparathedsvurdering, indkaldes du til en prøve på VUC Vestsjælland Syd.

Det er en faglig prøve med afsæt i en opgave, der svarer til 9. klasse. Prøven tager 20 minutter, i henholdsvis dansk, engelsk og matematik og med forberedelsestid i dansk og engelsk.

Videre kommer du til en samtale med en studievejleder med henblik på en vurdering.

Ud fra en samlet vurdering – de faglige prøver og samtalen med studievejlederen – samt dine personlige og sociale forudsætninger, afgives en uddannelsesparathedsvurdering, om man er uddannelsesparat til HF eller ej. Denne indsendes til UU.

Der afholdes uddannelsesparathedsvurdering på nærmere fastsat dato. Her skal du møde op til alle prøver og samtaler. Indkaldelsen kommer i din e-Boks.

Optagelsesprøver:

Optagelsesprøverne afholdes i forlængelse af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1491 af 13/12/2018 om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

Du skal ikke til optagelsesprøve, hvis UU har vurderet dig uddannelsesparat.
Du skal til optagelsesprøve hvis du:

 • Ikke er uddannelsesparat:
  Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at du ikke er uddannelsesparat.
 • Mangler eksamen:
  Hvis du søger direkte fra folkeskolen, men ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøve i ét eller flere fag, kan du gå til optagelsesprøve.
 • Har ansøgt for sent:
  Hvis du søger senere end 15. marts, vurderer vi om du kan blive optaget alligevel. En optagelsesprøve kan indgå i vurderingen.

Hvordan forløber en optagelsesprøve?

Der er tale om mundtlige prøver i dansk, engelsk, fysik-kemi og matematik.

Dansk:
Prøven består af 20 minutters forberedelse og 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 10. klasse.

Engelsk:
Prøven består af 20 minutters forberedelse og 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 10. klasse.

Fysik-Kemi:
Prøven består af 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. klasse.

Matematik:
Prøven består af 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 10. klasse.