Realkompetencevurdering

Fakta

 • Hvornår?

  • Når du har brug for det
 • Hvor?

  • På en af vores afdelinger i nærheden af dig (Korsør, Slagelse eller Ringsted)
 • Hvordan?

  • Send din ansøgning og dokumentationen i elektronisk form til vores RKV konsulenter (se punkter nedenfor)
 • Økonomi

  • Gratis
 • Adgangskrav

  • Kun for dem der har erhvervet deres kompetencer på anden vis end via undervisning. 

På VUC Vestsjælland Syd kan du gratis få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi udfører RealKompetenceVurdering inden for fag på AVU og fag på HF.

RealKomptenceVurdering (RKV) og Individuel KompetenceVurdering (IKV) er det samme.

Individual Competency Accessment ('IKV: Individuel Kompetence Vurdering') for applicants with a non-Danish background

A requirement for undergoing an Individual Competency Accessment (IKV) in subjects at upper secondary level ('gymnasium') is that you meet the requirements for admission to upper secondary school - including documentation of a level of proficiency in Danish corresponding to Danish 10th form ('10. klasse') or Danish 3 Examination ('Danskprøve 3') with good marks (10-12).

Applicants who do not meet the Danish proficiency requirements are referred to TOEFL, Cambridge or IELTS tests.

Former for anerkendelse

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Hvad er en RKV?

Vurderingen foretages ud fra de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse (AVU) såvel som for HF. VUC Vestsjælland Syd kan kompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som VUC Vestsjælland Syd ikke tilbyder, vil vi henvise dig til en anden institution, hvor faget kan tages.

Aktiviteter og dokumentation 

Det er ansøgers ansvar at fremlægge alt dokumentation, som er relevant ved vurderingen. VUC Vestsjælland Syd hjælper gerne med vejledning om relevant dokumentation til belysning af kompetencer i det fag, hvori vurderingen ønskes foretaget. 

 • Hvordan foregår en RKV?
  1. Indledende samtale og vejledning.
  2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag.
  3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
  4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og evt. test eller opgaveløsning.
  5. Vurdering og evt. anerkendelse.

  Har du brug for at få vurderet dine kompetencer?

  Udfyld formularen ved at klikke på linket nedenfor:

  - Kontakt Sigrid Skovlund for at få vurderet fag på HF niveau (A,B eller C)

  - Kontakt Anne Winkler for at få vuderet fag på 9.-10. klasses niveau (G, F, E eller D)

 • Hvad kan en RKV bruges til?

  Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter. Også ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse vil et kompetencebevis for et helt fag være sidestillet med et enkeltfagsbevis.